Zlatý klíček  (The Little Golden Key)
R: Jaroslav Kvapil V: AB, 1922 N: Karel Čapek S: Jaroslav Kvapil K: Karel KopřivaAlfons Weber Arch: Bohuslav ŠulaJosef Wenig H: Vydra Václav st. (Matula), František Roland (tulák Vávra), Olga Augustová (Pavlína), Marie Ptáková (služebná), Olga Scheinpflugová (Sejkorova dcera Olga), Jaroslav Vojta (krčmář), František Kovářík (zlatník), Alexander Třebovský (pokladník Sejkora), Vydra Václav ml. (Matula jako chlapec), Tadeusz DuraZdeněk ŠtěpánekVávra Miloš (2) (švihák) Fo: 35 mm Ve: česká D: Biografia Pr: 08.12.1922 © Národní filmový archiv 
 
   Mladý Matula podléhá karbanu a okrádá rodiče o peníze. Otčím ho přistihne při krádeži a vyžene ho z domu. Matula se toulá světem a setkává se s Vávrou, rovněž tulákem, který přijme místo obecního metaře, ale brzy zahyne při automobilovém neštěstí. Na toulkách najde Matula zázračný klíček, který otevírá všechny zámky. S jeho pomocí získá velké jmění. Vyloupí pokladnu banky a dopustí se dalších krádeží. Setká se s dcerou pokladníka, který byl nevinně zatčen pro podezření z krádeže, a když vidí její zoufalství, dozná se ke svým činům a je proto uvězněn. Když po letech opustí vězení, usedne na tutéž lavičku, u níž našel zlatý klíček. V té chvíli se probudí a je opět starým tulákem, který jde vesele do světa. (Podle cenzorního lístku.)
   Young Matula has succumbed to gambling and he steals money from his parents to finance his passion. His father catches him red-handed and throws him out of the house. Matula roams the world and meets Vávra, also a tramp, who accepts a job as a road-sweeper but he soon dies in a car accident. On his lone wanderings Matula finds a miraculous little key which opens all locks. With its help he acquires a great fortune. He breaks into a bank and steals more money. He then meets the daughter of the cashier who was wrongly accused under suspicion of theft and when he sees her despair, he realises his wrong-doings. Finally he wakes up - it had all been a dream. (According to the censor's certificate).