Tulákovo srdce (Osudy schovanky)  (The Tramp's Heart (The Story of a Ward))
R: Jan W. SpeergerJosef Rovenský V: Ikaros, 1922 N: Václav Wasserman S: Václav Wasserman K: Jaroslav BlažekJosef Brabec Arch: Julius Fischer H: Josef Rovenský (tulák Tomáš), Fiala Karel (2) (majitel panství hrabě Svarovský), Božena Důrasová (Svarovského žena Eva), Otto Zahrádka (správce Bender), Ferry Filip (Benderův synovec poručík Ferry), Jan W. Speerger (komorník Rudolf), František Kudláček (starosta obce), Karel Noll (loutkář Kopecký), Hana Jenčíková (Kopeckého schovanka Anička) Fo: 35 mm Ve: česká D: Svetofilm © Národní filmový archiv 
 
   Tulák Tomáš opouští na jaře vězení a zamíří do rodné vesnice. Tam zavítá také loutkář Kopecký se svou schovankou Aničkou. Vesnice patří k panství hraběte Svarovského. Za správcem panství Benderem přijíždí jeho synovec Ferry a koketuje se ženou Svarovského, Evou. Anička, které nadbíhá Bender, se zamiluje do komorníka Rudolfa, ten je však zastřelen. Aniččin medailonek prozradí Benderovi, že je Anička ztracenou dcerou hraběte Svarovského. Loutkář jeho domněnku potvrdí a umírá. Hrabě, aniž ví, že je Anička jeho dcerou, se dívky ujme. Dívka však chce opustit tento kraj. Na cestě k hrobu loutkáře ji pronásleduje Bender, který se při tom zřítí do propasti. Vyčerpáním zemře také Anička. Když Tomáš přijde k hraběti, který je nešťasten z toho, že odešla jeho žena s Ferrym, nemá sílu mu sdělit, že zahynula i jeho dcera. Tomáš opouští vesnici a Aniččin medailonek zahazuje do rybníka.
   Tomáš the tramp is released from prison in the spring and he makes for his native village. There he meets the puppeteer Kopecký and his ward Anička. The village belongs to the estate of count Svarovský. Ferry, the nephew of the estate administrator Bender comes in his stead to visit the village and flirts with Eva, Svarovský's wife. Anička, who is being courted by Bender, has fallen in love with the footman Rudolf; the latter, however, is shot. Bender notices the little medallion Anička wears round her neck and sees that she is, in fact, the lost daughter of count Svarovský. The puppeteer confirms this fact just before he dies. The count, not knowing that Anička is his daughter, takes her into his home. The girl, however, wants to escape from this region. As she goes to visit the puppeteer's grave, she is followed by Bender who accidentally falls down a ravine. Anička, exhausted and tormented, also dies. When Tomáš comes to see the count who is distressed that his wife has run off with Ferry, he cannot bring himself to tell the latter of his daughter's death. Tomáš leaves the village and throws Anička's medallion into the lake.