Trestanci na Špilberku (Revírník Anton)  (Prisoners of Špilberk (The Ranger Anton))
R: Robert Blümsrieder V: Brunafilm, 1922 S: Robert Blümsrieder K: Gustav Kováč Kost: A. Honzík H: Emil Sušil (revírník Anton), Božena Svobodová (Růženka), Jan OttoEduard Švejda Fo: 35 mm Ve: česká D: Brunafilm © Národní filmový archiv 
 
   Mlynář Vendelín, starý mládenec, byl pro svoji lakotu a prchlivost neoblíbený. Revírník Anton byl pravým opakem mlynáře - hezký, dobrosrdečný a zbožný. Oba muži soupeřili o krásnou Růženku, dceru tkalce Veita. Veit dával přednost bohatému mlynáři, Růženčino srdce se však rozhodlo pro Antona. O posvícení hostil mlynář Veita a doufal, že ho přemluví ke sňatku. Objednal si u muziky sólo, ale chytrý Anton mu místo Růženky podstrčil starou bábu a Vendelína před celou vesnicí zesměšnil, za což mu mlynář slíbil pomstu. Zanedlouho byla v lese nalezena mrtvola cizího muže a poblíž ležel zakrvácený revírníkův nůž. Anton byl zatčen a přes tvrzení o své nevině byl odsouzen k dvacetiletému vězení na Špilberku. Vendelín se znovu ucházel o Růženku a pod pohrůžkou exekuce tkalcova majetku získal Růženčin souhlas. V den svatby si však dívka zvolila raději smrt. Po osmnácti letech dostal Anton milost. Vendelín dostal strach a knězi se přiznal, že vraždu spáchal sám Antonovým nožem, aby se zbavil svého soka. Po propuštění vesničané Antona nadšeně přivítali. Poté farář zavedl Antona na Růženčin hrob. (Podle dobového popisku.)
   The miller Vendelín, a bachelor, is disliked for his miserliness and quick temper. The ranger Anton is the exact opposite to the miller - handsome, kind-hearted and pious. Both men are trying to win the favour of the beautiful Růženka, daughter of Veit the weaver. Veit gives preference to the wealthy miller but Růžena's heart belongs to Anton. The miller hosts the Veit at the time of the village fair hoping to convince him of the suitability of the match. He makes a request at the village dance for a solo dance with Růženka but the crafty Anton pushes an old hag into his arms instead of the young girl and Vendelín is mocked by the whole village; the millar promises revenge. Not long afterwards, the body of an unknown man is found in the woods with the bloodied ranger's knife lying nearby. Anton is arrested and, despite claiming his innocence, he is condemned to twenty year's imprionment at Spilberk castle. Vendelín again tries his luck with Růženka and, after threatening to take away the weaver's property, he is given Růženka's consent. On the day of the wedding, however, the girl kills herself. Eighteen years later Anton is pardoned. Vendelín is afraid of the consequences so he confesses to a priest that he committed a murder with Anton's knife in order to eliminate his rival. A