Proudy (Proudem stržena) (Voraři)  (Currents (Swept Away by the Current) (The Raftsmen))
R: Theodor Pištěk V: AB, 1922 N: Joe Jenčík S: Joe Jenčík K: Otto Heller Arch: Julius Fischer H: Anna Iblová (Helena), Eduard Malý (vorař Machoň), Joe Jenčík (Machoňův syn Jiří) Fo: 35 mm Ve: česká D: Biografia Pr: 12.10.1922 © Národní filmový archiv 
 
   Vorař Machoň pošle syna Jiřího na studie. Jiří ukončí studia doktorátem. Vorař Sýkora závidí starému Machoňovi Jiřího úspěchy, neboť Sýkorův syn je povaleč a budižkničemu. V hádce na voru shodí Sýkora Machoně do vody, přičemž je Machoň raněn na hlavě. Jiří obětuje na záchranu otce pokožku ze své hlavy. Mezitím je Jiřího dívka Helena svedena asistentem a v ústraní očekává narození dítěte. Jiřího otec ze zármutku nad Heleninou nevěrou zešílí. Helena se chce utopit, ale Jiří jí zachrání život. Prožité utrpení je trvale usmíří. (Podle cenzurní listiny.)
   Raftsman Machon sends his son Jiri away to study. Jiri completes his university course and is awarded a doctorate. Raftsman Sykora is envious of old Machon for his son's success since his own son is a layabout and good-for-nothing. During an argument on a raft, Sykora pushes Machon into the river and the latter is wounded as his head strikes a rock. To save his father, Jiri sacrifices the skin on his head. Meanwhile Jiri's girl Helena is being seduced by her assistant and, in seclusion, she awaits the birth of her child. Jiri's father becomes mad from his grief over Helena's infidelity. Helena tries to drown herself but Jiri saves her life. Finally they are united in their great suffering. (According to the censors.)