Prodaná nevěsta  (The Bartered Bride)
R: Oldřich Kmínek V: Atropos, 1922 N: opera Prodaná nevěsta S: Oldřich Kmínek K: Tommy Falley-Novotný H: František Kudláček (Krušina), B. Dvořáková (Krušinová), Laura Želenská (Mařenka, dcera Krušinových), Eliška Kadeřábková (Míchová), František Smolík (Jeník), Karel Noll (dohazovač Kecal), Josef Šváb-Malostranský (Mícha), František Beranský (Vašek), Josef Zora (principál), M. Šírlová (Esmeralda), J. Martínek (indián), Marie Kudláčková (sousedka) Fo: 35 mm Ve: česká D: Atropos Pr: 08.09.1922 © Národní filmový archiv 
 
   Obyvatelé vesničky Dolany se po vyprávění dohazovače Kecala vypraví na výlet do Prahy, aby viděli město na vlastní oči. Mařenka se ztratí a ujme se jí Jeník, který ji Prahou provede. Brzy se Jeník vydá do Dolan, aby byl Mařence nablízku, a nastoupí u jejího otce sedláka Krušiny. Na lásku Jeníka a Mařenky však padne stín, neboť Kecal často Krušinovy navštěvuje a dohazuje jim pro dceru nápadníka - Vaška Míchu. Když přijede do vsi pouť, je Vašek okouzlen cikánkou Esmeraldou a svolí, že bude na pouti dělat medvěda. Kecal zatím přemlouvá Jeníka, aby se Mařenky vzdal. Jeník nakonec souhlasí a za 300 zlatých ji Kecalovi pro Míchova syna prodá. Nešťastná Mařenka se pod nátlakem Kecala i Míchových chystá podepsat smlouvu, když vstupuje Jeník a oznamuje všem, že je také Míchův syn. Dosud ho nikdo nepoznal, protože byl dlouho ve světě. Zděšení vesničané prchají před Vaškem v medvědí kůži a Jeník s Mařenkou dostanou požehnání od rodičů.
   The inhabitants of the village Dolany, after hearing a tale from broker Kecal, go off on an excursion to Prague to see the city for themselves. Marenka gets lost and is taken in hand by Jenik who shows her around Prague. Soon Jenik goes off to Dolany to be near Marenka and he starts work for her father, farmer Krusina. A shadow falls on the love of Jenik and Marenka, however, in the form of Kecal who makes frequent visits to the Krusina family and produces a suitor for their daughter, Vasek Micha. When a fair visits the village, Vasek is enchanted by the gipsy girl Esmeralda and he chooses to work for the fair as a bear. Kecal has meanwhile persuaded Jenik to give Marenka up. He finally agrees and he sells her to Kecal for 300 gold pieces so that Micha's son can marry her. The unhappy Marenka, under pressure from Kecal and the Micha family, prepares to sign a marriage contract. Then Jenik appears and announces to all that he is also Micha's son. No-one had realised this since he had been on his travels for many months and had returned home unrecognised. The frightened villagers run away from Vasek, dressed in a bearskin, and Jenik and Marenka receive their parents' blessings.