Poslední polibek  (The Last Kiss)
R: Karel Anton V: AB, 1922 N: Quido E. Kujal S: Quido E. Kujal K: Otto Heller Arch: Julius Fischer H: Olga Augustová (Katuše Hronková), Karel Lamač (konzervatorista Roman Trojský), Theodor Pištěk (impresário Barletti), Růžena Šlemrová (operní pěvkyně Cleo Pucelli), Karel Schleichert (podskalský švec Hronek), František Kudláček (Podskalák), Fiala Karel (2) (pedagog Ramassi), Walter Schorsch (mrzáček Ondřej), Karel Kander (strážník), Rudolf Stahl (strážník), Mario KarasAlois CharvátLuďa BorskáLo MarsánováJiří Fiala Fo: 35 mm Ve: česká D: Biografia Pr: 01.09.1922 © Národní filmový archiv 
 
   Katuše, dcera chudého obuvníka, se zamiluje do konzervatoristy Romana a ukradne svému otci úspory, aby se její milenec mohl v cizině dále vzdělávat. Roman se za několik let stane známým umělcem a zasnoubí se s operní zpěvačkou. Po návratu domů se setká s Katuší, která se dozví o jeho zasnoubení a zastřelí ho. Mrzáček Ondřej, po léta beznadějně zamilovaný do Katuše, vezme vinu na sebe a dá se zatknout.
   Katuše, the daughter of a poor cobbler, has fallen in love with Roman, a student at the conservatoire and she steals her father's savings so that her beloved can go abroad to finish his studies. After a few years Roman becomes a famous musician and he becomes betrothed to an opera singer. After returning home he meets Katuše who finds out about his betrothal so she shoots him. The cripple Ondřej, who has loved Katuše for many years, takes the blame on himself and has himself imprisoned in her stead.