O zázračném květu  (About the Miraculous Flower)
R: Hans Otto Löwenstein V: Lloydfilm, 1922 N: Hans Otto Löwenstein S: Hans Otto Löwenstein K: Ludwig Schaschek H: Karel LamačMáňa Jensenová Fo: 35 mm Ve: česká D: Lloydfilm © Národní filmový archiv 
 
   Údaje o obsahu se nedochovaly.
   Information about the contents has not survived.