O velkou cenu (Závod o život)  (Grand Prix (Race for Life))
R: Vladimír Slavínský V: Poja Film, 1922 N: Vladimír Slavínský S: Vladimír Slavínský K: Karel Kopřiva Arch: Karel Benesch H: Vávra Miloš (2) (Karel Lír), Nelly Bonda (Nelly Vardová), Eduard Ševčík (Nellin otec ing. Harry Vard), Béďa Pražský (malý Mirek), Mánička Navrátilová (malá Věrka), Přemysl Pražský (ing.Alfons Sylvan), Jan W. Speerger (sekretář továrny Meteor Jan Luk), Fiala Karel (2) (majitel továrny Meteor František L), Luigi Hofman (ing.František Rudník), Ria Pilnerová (Zuzi Rajková), Saša Dobrovolná (babička Jelínková), Václav Žichovský (starý pán v parku), Marie Pellerová (Nellina přítelkyně), Ferry Seidl (montér Donát), Josef Volman (Sylvanův šofér), Josef Ploenke (ředitel továrny Meteor), Tony Kumpera (závodník na voze č. 1), Miloš Havel (závodník), Alfred Baštýř (rozhodčí na závodech), František Marek (lékař) Fo: 35 mm Ve: česká D: Universal Film Pr: 03.11.1922 © Národní filmový archiv 
 
   Bývalý automobilový závodník Harry Vard, který slíbil své ženě, že nebude závodit, pracuje jako inženýr v automobilce a zaručí se nešťastně za půjčku. V tíživé situaci přislíbí účast v závodě, avšak při tréninku se zabije. Jeho dcera Nelly čelí nevhodným nabídkám majitele automobilky Sylvana, svěří své dva mladší sourozence do péče kláštera a sama se ubytuje u babičky Jelínkové. Začíná pracovat. Před tím se rozešla se studentem Karlem, aniž věděla, že je synem Františka Líra, majitele konkurenční automobilky Meteor. Karlův omluvný dopis zadrží u sebe Sylvan. Po deseti měsících se připravují další automobilové závody. Sylvan unese závodníka Lagavce, který měl řídit nový vůz konkurenční firmy. Nelly se účastní závodu za Meteor a vyhrává. Vyčerpána omdlí. V nemocnici se setká s Karlem Lírem a když si vysvětlí minulost, Karel se utká se Sylvanem v zápase. Nelly se stane Karlovou ženou a její sourozenci získávají ve starém Lírovi dědečka.
   Former racing driver Harry Vard, who has promised his wife that he will no longer race, is now working as an engineer in a car factory and he guarantees a loan which comes to no good. Finding himself in dire straits, he agrees to take part in a race but is killed during his practice runs. His daughter Nelly is faced with improper advances from the owner of the car factory Sylvan, she places her younger brother and sister into a convent to be looked after and takes herself off to her grandmother, Mrs Jelínková. She starts a job. Before this time she had broken up with the student Karel without knowing that he is the son of František Lír, owner of rival car factory Meteor. Sylvan keeps a letter of apology which Karel had written. Ten months later another car race is being organised. Sylvan abducts racing driver Lagavec who was to drive the new car manufactured by the rival company. Nelly takes part in the race for Meteor and she wins; however, she faints from exhaustion. In the hospital she meets Karel Lír and, when he learns of the past, he challenges Sylvan to a fight. Nelly becomes Karel's wife and her brother and sister find a new grandfather in old Lír.