Noc tříkrálová  (Epiphany)
R: Václav Binovec V: Weteb, 1922 N: Karel M. Klos S: Karel M. Klos K: Josef Kokeisl Arch: Bohuslav Šula H: Suzanne Marwille (Míla Rychnovská), Jerzy Pawikowski (Mílin otec profesor Rychnovský), V.Ch. Vladimírov (technik Miloš Vrba), Vladimír Majer (světák Jiří Marčan), Jiřina Janderová (Olga Grimmová), Marie Ptáková (Anna Marie Košťálová), Alois Sedláček (hračkář Jan Ondřej Košťál), Marta Marwille (skřítek) Fo: 35 mm Ve: česká D: Iris-Film Pr: 21.04.1922 © Národní filmový archiv 
 
   Míla, dcera profesora Rychnovského, se zasnoubí se světákem Jiřím Marčanem a společně odjedou lyžovat do Krkonoš. Na nádraží se Míla seznámí s mladým technikem Milošem Vrbou. Cestou vlakem se v nich probudí vzájemná náklonnost. V Krkonoších při horské túře žárlivý Marčan Mílu hlídá, ale při zpáteční cestě na chatu se Míla s Vrbou kvůli malé nehodě zdrží a zabloudí. Na noc je přijme do domu hračkář Košťál se svou ženou. Na Krakonošův příkaz jim skřítek kápne na víčka šťávu z čarovného květu, která oběma přičaruje stejný sen o Mílině nešťastné budoucnosti, jestliže si vezme Marčana. Oba mladí lidé se pod dojmem těžkého snu probudí a vyznají si lásku. Aby předešli pomluvám, předstírá Vrba druhý den, že Mílu právě nalezl. Po návratu do Prahy Míla pod záminkou nemoci svatbu s Marčanem odkládá a čeká na Vrbu. Ten se však vůbec neobjeví, a tak Míla musí splnit slib daný Marčanovi. Těsně před podpisem sňatku si Vrba přijde pro Mílu, a když se představí jako čerstvě diplomovaný inženýr, získá svolení ke svatbě i od Mílina otce. (Podle dobového tisku.)
   Míla, daughter of Professor Rychnovský is engaged to playboy Jiří Marčan and together they go skiing in the Krkonoše mountains. At the railway station, Míla meets a young technician called Miloš Vrba. On the train journey, their affection grows stronger. In the mountains, during a hike jealous Marčan keeps an eye on Míla, but on the return journey to the cottage Míla and Vrba have a minor accident and lose their way. In the night they come to the home of the toy-maker Košťál and his wife. On the orders of Grandfather Krakonoš an elf puts droplets of an enchanted flower elixir on their eyelids and the potion gives them magically the same dream of Míla's unhappy future should she marry Marčan. Under the influence of the dream, they awake and declare their love for each other. In order to prevent gossip, Vrba pretends the next day that he has only just found Míla. When she returns to Marčan, Míla uses the pretext of illness to procrastinate over her marriage and waits for Vrba. However, Vrba does not appear and so Míla eventually must honour the promise given to Marčan. Just before she signs the marriage documents Vrba comes for Míla and when he introduces himself as a newly qualified engineer, even her father consents to the marriage. (According to an article appearing in the press