Mrtví žijí (Tajemný pražský doktor)  (The Dead are Living (The Mysterious Doctor of Prague))
R: Jan S. Kolár V: AB, 1922 N: román Mrtví žijí S: Jan S. Kolár K: Otto Heller Arch: Julius Fischer H: Fiala Karel (2) (Jakub Hlohovský/dr. Sirius/Petrus), Theodor Pištěk (lichvář Abel Beer), Vojtěch Záhořík (Tobiáš), Ludvík Veverka (lichvář Saul Kranz), Růžena Šlemrová (doňa Terezita, Beerova milenka), Ella Buddeusová (Roza jako dítě), Nataša Cyganková (Cesarina d'Adorani/Roza Hlohovská), Josef Šváb-Malostranský (notář JUDr. Rulík), Růžena Maturová (vdova Grundová), Ita Krasava (Josefinka, dcera Grundové), Karel Lamač (dr.Jiljí Dubín), Saša DobrovolnáGabriel Hart (rádce), Rudolf MyzetFrantišek BeranskýJoe Jenčík (přízrak), František KudláčekMája KrákorováKarel SchleichertKarel AntonJan S. KolárVáclav Skákal Fo: 35 mm Ve: česká D: Biografia Pr: 28.07.1922 © Národní filmový archiv 
 
   Pražského lékaře Jakuba Hlohovského připraví o tichý malostranský dům zhýralý Abel Beer s pomocí svých lichvářský přátel. Jakub, obeznámený s tajemstvím a účinky různých léků, si přivodí zdánlivou smrt. Potom svou adoptivní dceru Rozu zanechá u sousedky Grundové a sám odjede do ciziny. Tam žije pod jménem doktor Sirius a brzy získá věhlas svým lékařským uměním. Zachrání život také Jiljímu Dubínovi, kterého zlomila smrt jeho milenky Cesariny. K novému šťastnějšímu životu Dubína povzbudí teprve setkání s Rozou, která vyspěla v krásnou dívku. Po Roze touží také Abel Beer, který upadá stále hlouběji do rukou lichvářů. Východisko nachází ve dvojí vraždě - zabije svého příbuzného a jednoho z nejhorších lichvářů. Když se však v domě objeví domněle mrtvý Jakub Hlohovský, Beer zešílí a podřízne si krk. Hlohovský dá Dubínovi dceru Rozu a a oběma jim věnuje znovu získaný malostranský dům. (Podle dobového tisku.)
   Dissolute Abel Beer, with the help of his debt collector friends - usurers, swindles a Prague Doctor Jakub Hlohovský out of a quiet house in Malá Strana. Jakub, familiar with the secrets and effects of various medicines, uses them to make himself look dead. He leaves his adopted daughter Roza with his neighbour Mrs. Grundová and goes abroad. There, he lives under the pseudonym of Dr. Sirius and soon achieves fame with his medical arts. He also saves the life of Jiljí Dubín who had been devastated by the death of his lover Cesarina. Dubín is revived when he meets Hlohovský's daughter Roza who has matured into a beautiful young woman. However, Abel Beer is also in love with Roza, and has fallen further into trouble in the hands of the debt collectors. He sees a way out with a double murder. He first kills one of his relatives and then one of the most notorious usurers. However, it is the appearance of the allegedly dead Jakub Hlohoský in the house which causes him to go mad and take a knife to his own throat. Hlohovský gives his daughter Roza away to Dubín and is able to give them the quiet Malá Strana house as a wedding gift. (According to an article appearing in the press at the time the film was made.)