Likérová princeznička  (The Liqueur Princess)
R: Miroslav J. Krňanský V: Axa, 1922 N: Miroslav J. Krňanský S: František Horký K: Jaroslav Blažek Výtv: Černý František (výtvarník) H: Lexa Jarošín (ing.Pavel Hlubina), Luigi Hofman (továrník Viktor Dublín), Jarmila Plaškeová (Viktorova dcera Jarka), Josef Šváb-Malostranský (Dublínův přítel Hrášek), František Beranský (detektiv Bořivoj Bázlivý), Růžena Hofmanová (Jarčina kamarádka Růžena), Václav Srb (prášek Honza), Marie Stočesová (mlynářka), Caro Can (Hráškův syn Emánek), Fiala Karel (2) (mlynář Koukal), Vladimír Pospíšil-Born (závodní inženýr Karel Král), Alfred Abýr (Hráškův společník Brášek), Veselý Karel (herec) (vousatý host na Jarčiných narozeni), Vladimír Smíchovský (žalářník), Václav Pecián (policajt) Fo: 35 mm Ve: česká D: Gloriafilm Pr: 08.06.1923 © Národní filmový archiv 
 
   Výrobce likérů Viktor Dublín má jedinou dceru Jarku. Vyděšen dalším případem únosu mladého děvčete dostane strach o svou dceru a její budoucnost. Rozhodne se ji provdat za Emánka, syna svého přítele - továrníka. Jarka však miluje mladého inženýra Pavla a jen těžko se smiřuje s otcovým přáním. Na dceřiny narozeniny pořádá Dublín ples, kde má dojít k zasnoubení. Jarka, aby překazila zásnuby, přemluví otcova zaměstnance inženýra Krále, aby předstíral její únos. Sama odjede tajně k přítelkyni na venkov, kde se skrývá. Emánek se za pomoci detektiva vydá ji hledat. Za Jarkou přijede Pavel s inženýrem Králem. Jarka oznámí telegramem otci, že se sešla se svým ženichem, a požádá ho, aby jim požehnal. Otec, když vidí svou dceru tak šťastnou, nakonec k jejímu sňatku s Pavlem svolí.
   Viktor Dublín has only one daughter, Jarka. He is shocked by recent cases of the kidnapping of young girls and becomes frightened for the future safety of his daughter. He decides to marry her off to Emánek, the son of his friend the factory owner. However, Jarka is in love with Pavel, a young engineer and cannot reconcile herself to her father's wishes. For Jarka's birthday, Dublín organises a ball where the engagement is to be announced. In an attempt to avoid the engagement, Jarka persuades her father's employee - engineer Král to fake her kidnapping. She leaves in secret to go and stay with her friend in the country where she goes into hiding. Emánek sets out to find her with the help of a detective. Pavel arrives at the hiding place with engineer Král and Jarka sends a message by telegramme to her father to say that she has gone with her bridegroom and asks him to bless their marriage. When Dublín realises how happy his daughter is, he gives his consent to her marriage to Pavel.