Koryatovič (Začarovaný klíček karpatský)  ((The Enchanted Carpathian Key))
R: Jan Just-Rozvoda V: AB, 1922 N: Karel Figdor S: Karel FigdorVasyl Pačovskyj K: Otto Heller Arch: Vilém Rittershain Výtv: J.M. Gottlieb H: Theodor Pištěk (Fedor Koryatovič), Olga Augustová (Dominika, Zoltánova dcera), Otto Zahrádka (maďarský násilník Zoltán), Rudolf Myzet (král Ludvík Veliký), Bronislava Livia (Světlana), Fiala Karel (2) (vévoda Laborec, Světlanin otec), Arnošt Kulhánek (patriarcha), Nikolaj Pevnyj (bojar Leodar), Hugo Svoboda (moldavský bojar Bohdan), Alfred Baštýř (Zoltánův pobočník), Růžena MaturováJan W. SpeergerJosef ZoraMykola Sadovskyj (poslední Laborec), Karel Lamač (Fedorův přítel), Vladimír SmíchovskýAlois CharvátLuigi Hofman (magnát) Fo: 35 mm Ve: česká D: Slaviafilm Pr: 09.11.1922 © Národní filmový archiv 
 
   V Zakarpatí žil nezávislý vévoda Laborec, kterému bohové dali zázračný prsten, jenž přinášel válečné štěstí a zemi mír a blahobyt. Hrubý Maďar Zoltán, zosobňující násilí páchané po staletí na rusínském lidu, vypoví vévodovi válku. V bitvě je poražen a zajat. Laborec mu velkodušně věnuje život i svobodu. Zoltán mu v pitce, pořádané na oslavu vítězství, ukradne zázračný prsten a tím i sílu a v odvetném boji nad Laborcem zvítězí. Prsten kouzelnou mocí odvrací ruku osudu, Zoltán v jeho záři umírá. Laborcova dcera Světlana je však Maďary oslepena. Pak vládla další knížata z Laborcova rodu a zářící prsten byl symbolem vzdoru. Poslední potomek rodu svěřil prsten své dceři, která jej pozbyla. Nastalo 500 let útisku a násilí. Až v roce 1380 přišel kníže Fedor Koryatovič, který shromáždil své krajany a spolu s nimi porazil Maďary a vítězně vtáhl do osvobozené země. (Podle dobového tisku.)
   The independent duke Laborec lives in Carpathia. The Gods have bestowed upon him a magical ring, which brings him luck in war and peace and prosperity in his land. The coarse Hungarian, Zoltan, who personifies the violence perpetrated against the Ruthenian people for centuries, declares war against the duke. In the battle he is defeated and imprisoned, but the magnanimous duke spares his life and gives him back his freedom. At the feast staged to celebrate the victory, Zoltan steals the magical ring and with it takes strength and victory from Laborec in the return battle. The ring's magical powers turn against its owner and Zoltan dies in its radiance. Laborec's daughter Světlana is, however, blinded by the Hungarians. Later other princes from the Laborec dynasty rule and the glorious ring becomes a symbol of defiance. The last descendant of the family entrusts the ring to his daughter who loses it. Then follow five hundred years of repression and violence until the year 1380 when Prince Fedor gathers together his countrymen and defeats the Hungarians, marching victoriously into a free country. (According to an article appearing in the press at the time the film was made.)