Komptoiristka  (The Clerk)
R: Svatopluk Innemann V: Atropos, 1922 N: divadelní hra Komptoiristka pana Naftalína S: Svatopluk Innemann K: Svatopluk InnemannTommy Falley-Novotný Arch: Julius FischerKarel Benesch Výtv: Karel Benesch H: Zdena Kavková (Hanička Vernerová), H. Fischerová (Haniččina matka švadlena), Theodor Pištěk (Ladislav Ronovský/Eduard Kožíšek), Eman Fiala (Ignác Šotek), Karel Noll (sluha Lacina), Jindřich Lhoták (svůdce), Alois Katz-Bouny (tlouštík), Karel BranaldEmilie NitschováJosef ZoraJosef Šváb-Malostranský Fo: 35 mm Ve: česká D: Biografia Pr: 05.05.1922 © Národní filmový archiv 
 
   Hanka získá místo v hračkářském obchodě, jehož majitelem je Ladislav Ronovský, muž, jehož jediným zájmem je práce. Ronovský je přepracovaný a lékař mu naléhavě doporučí pobyt na horách. Ronovský svěří obchod svému dvojníkovi Kožíškovi, aby se zaměstnanci domnívali, že je jejich šéf stále přítomen. Kožíšek za jeho nepřítomnosti všem zvýší plat a Hance nabídne ruku. Odpočatý Ronovský je po svém návratu nemile překvapen a svou nespokojenost dá najevo zaměstnancům i Hance, která mu připomněla manželský slib. Nešťastná dívka dá výpověď, i když Ronovský by ji rád zaměstnával i nadále. Hanka se jde večer rozloučit s obchodem a usne tam s panenkou. Probudí ji šramot. Zjistí, že v kanceláři s trezorem jsou zloději, a zavolá policii. Ronovský jí nabídne manželství, ale dívka odmítne, protože se domnívá, že jeho nabídku motivuje vděčnost. Po roce se potkají na horách. Z poznámky o sňatku Ronovský vyrozumí, že se Hanka bude vdávat, a zklamaně opouští horskou chatu. Dívka ho sleduje ve vánici, nakonec se setkají po železničním neštěstí, při němž byl Ronovský zraněn. Hanka mu vysvětlí, že vdávat se bude její matka. Ronovský opakuje nabídku - a tentokrát už ho Hanka neodmítne.
   Hanka obtains a position in a toy shop, whose owner is Ladislav Ronovský, a man whose only interest is work. Ronovský is overworked and his doctor strongly recommends a stay in the mountains. Ronovský entrusts his shop to his double, Kožíšek, so that his employees believe that their chief is still present. In Ronovsky's absence, Kožíšek raises the employees salaries and offers Hanka his hand in marriage. The well-rested Ronovský is greeted with an unpleasant surprise on his return, and makes his dissatisfaction apparent to all his employees, including Hanka, who reminds him of his promise to marry her. The unhappy girl hands in her notice even when Ronovský asks her to stay in his employment. Hanka goes to say her farewells to the shop later that evening and falls asleep, a doll in her arms. Woken by a noise she discovers thieves robbing the safe in the office and calls the police. Ronovský proposes marriage to her but the girl refuses him because she believes his offer to be motivated by gratitude alone. A year later they meet again, this time in the mountains. From remarks that she makes about an forthcoming wedding, Ronovský understands that she is soon to be married and departs from the mountain cottage, gravely disappointed. Hanka follows him through a blizzard and finally t