Drvoštěp (Zázračná léčba Dra.Jenkinse)  (The Lumberjack (Dr Jenkins' Miracle Cure))
R: Karel Lamač V: Zdeněk,Vilím, 1922 N: Ixyl S: Ixyl K: Otto Heller Arch: Bohuslav ŠulaFritz Kraenke H: Karel Lamač (Karel Svansen), Theodor Pištěk (statkář Mosovský), Anny Ondráková (statkářova dcera Annie), Josef Rovenský (drvoštěp Josef), B. Charvát (drvoštěpův syn Jirka), Vladimír Majer (šéf penězokazecké bandy Goron), Jan W. Speerger (penězokaz), Joe Jenčík (penězokaz), Ferry Seidl (penězokaz), Fiala Karel (2) (dr.Jenkins), Josef Šváb-Malostranský (sluha Sam), Vojtěch Záhořík (děda-věštec), Jan Zelenka (vrchní účetní u Svansena), Vlasta Lužná (Klára), Jindřich Edl (Klářin otec), Rudolf Jahelka (tlustý drvoštěp), Alfred Baštýř (policejní lékař), Karel Schleichert (strážník), Rudolf Stahl (strážník) Fo: 35 mm Ve: česká D: American Pr: 23.03.1923 © Národní filmový archiv 
 
   Šéf banky Karel Svansen se na doporučení svého strýce - lékaře rozhodne pro pobyt na zdravém vzduchu. Ve svém klubu se vsadí, že celý měsíc bude manuálně pracovat. Nastoupí jako drvoštěp u statkáře Mosovského. Seznámí se s jeho dcerou Annií, kterou chce otec provdat za bohatého souseda Gorona. Annie však svatbu odkládá. Karel se spřátelí s drvoštěpem Josefem a jeho synem Jiříkem. Annie ztratí medailonek s obrázkem matky a Karel ho jde s Jiříkem hledat. Přitom narazí na penězokazeckou dílnu. Její šéf Goron se obává prozrazení a hodlá proto dílnu zatopit. Jiřík jde pro pomoc, Karla však padělatelé dostihnou a spoutají ho v místnosti, která se už plní vodou. Pomoc přijde v poslední chvíli. Karel předá Annii nalezený medailon a vrací se do města. Vyhrává sázku v klubu a opatří Josefovi práci. Josef s Jiříkem se chystají do města a Annie jede s nimi. Jsou překvapeni společenským postavením bývalého drvoštěpa. Annie ráda přijímá Karlovu nabídku k sňatku.
   Bank director Karel Svansen, at the recommendation of his uncle, a doctor, decides to take a holiday out in the open air. In his club he bets with his friends that he will do manual work for a whole month. He starts a job as a lumberjack at a farm owned by the landowner Mosovský. He makes the acquaintance of Annie, his daughter, whom her father wishes to marry their wealthy neighbour Goron. Annie, however, keeps trying to postpone the wedding. Karel makes friends with Josef, another lumberjack and his son Jiřík. Annie loses a little medallion with a picture of her mother on it so Karel goes with Jiřík to look for it. While doing so, they come across a workshop where counterfeit money is being made. The head of the shop Goron fears that he will be found out so he decides to flood the workshop. Jiřík goes for help but Karel is captured by the counterfeiters and tied up in one of the rooms which is quickly filling up with water. Help comes at the last moment. Karel gives Annie the lost medallion and goes back to the city. He wins the bet in the club and finds Josef a job. Josef and Jiřík prepare to move to the city and Annie goes with them. They are surprised by the social standing of the former lumberjack. Annie finally gladly accepts Karel's offer of marriage.