Děvče z Podskalí  (The Girl from the Podskalí)
R: Václav Binovec V: Weteb, 1922 N: Suzanne Marwille S: Suzanne Marwille K: Josef Kokeisl Arch: Bohuslav Šula H: Suzanne Marwille (Pepča), Alois Sedláček (Pepčin otec vorař Mestek), Marie Procházková-Malá (Pepčina matka), Vladimír Majer (Pepčin bratr Béda zedník), Veselý Karel (herec) (Pepčin strýc rakvář), A.V. Jarol-Jarolímek (učeň Jenda), V.Ch. Vladimírov (kolotočář Véna Sérink), Marie Počepická (Vénova matka), Alois Charvát (děda-holubičkář), Sláva Kamilov (městský švihák), Václav Kubásek (chasník), Josef Volman (rybář), Naďa Holoubková (dívka), Ada Karlovský (šéf obchodu), František Kudláček (hajný) Fo: 35 mm Ve: česká D: Iris-Film Pr: 18.08.1922 © Národní filmový archiv 
 
   Patnáctiletá vorařská dcerka, prodavačka Pepča, veselá, hravá a životem nezkažená dívka, se bláznivě zamilovala do mladého frajera a majitele kolotoče Vény. V naivní snaze se mu zalíbit ukradla v obchodě několik pentliček a byla s hanbou propuštěna. Odešla s Vénou a jeho zlou matkou do světa. Nebyla šťastná, protože Vénův špatný charakter se projevoval ve stále odpudivější podobě. Když se jí definitivně nabažil a vyhnal ji, vrátila se Pepča do Prahy a vyhledala na stavbě svého bratra zedníka s prosbou, aby se za ni u rodičů přimluvil. Ti jí nemohli odpustit, že svým jednáním pošpinila čest vorařské rodiny Mesteků. Pepča v zoufalství skočila ze stavebního lešení.
   The fifteen-year-old daughter of the raftsman, the shop assistant Pepča, a merry, playful girl who has not been spoiled by life, falls mandly in love with the handsome young man Véna, owner of a merri-go-round. In a naive attempt to get him to notice her she steals a few ribbons from the shop and, humiliated, she has to leave her job. She leaves with Véna and his evil mother to go travelling round the world. She is unhappy as Véna's unpleasant character becomes more apparent with each day. When he finally rejects her and drives her away, Pepča returns to Prague and seeks out her mason brother on the building site to ask him to help her find favour with her parents once more. They, however, cannot forgive her, her behaviour has sullied the honour of the Mestek family of raftsmen. Pepča, in her despair, jumps from the scaffolding to her death.