Dejte se omladit  (Get Young Again)
R: Emanuel Kabát V: Orbisfilm, 1922 N: Sláva Kamilov S: Sláva Kamilov K: Karel Adelhart Výtv: Černý František (výtvarník) H: Josef Šváb-Malostranský (Jeremiáš Máček), Betty Kysilková (Kordula Máčková), František Beranský (dr.Chytrolín), Alois Katz-Bouny (Heliodor Pařízek), Růžena Kozelková (Filomena Vybíralová), Marie Holanová (Apolena Nedočkavá), Luisa Loučenská (Rozalie Nedočkavá), Luďa Buddeusová-Hašlerová (omlazená Rozalie), Ella Buddeusová (omlazená Apolena), Sláva Kamilov (omlazený Jeremiáš), Vlastimil Kačírek (omlazený Heliodor), Květa Mohelská (omlazená Kordula), Karel Schleichert (vedoucí vědců), Václav ŽichovskýKarel Faltys (penzista), Emanuel Kabát (drožkář) Fo: 35 mm Ve: česká D: Orbisfilm Pr: 09.03.1923 © Národní filmový archiv 
 
   Obstarožnímu panu Máčkovi se líbí mladé ženy a dívky a tak nevynechá jedinou příležitost k pokusům o seznámení. Jen lituje, že není mladší. Když se dozví o elixíru mládí "Mladolín" doktora Chytrolína, ihned se za ním vydá. Koupí si celý soudek, v parku se napije a promění v mladíka. Jakmile uvidí mladou dívku, vyzná jí lásku. Nápoj však brzy přestane působit a Máček opět zestárne. Zestárne i dívka. Ukáže se, že je to Máčkova žena Kordula, která si rovněž elixír opatřila. Oba se na sebe chvíli hněvají, ale nakonec se usmíří. Také jiní lidé měli s elixírem potíže a rozhodnou se s Chytrolínem zúčtovat. Chytnou ho a strčí do kádě s jeho "Mladolínem".
   The elderly Mr Máček likes young women and girls and he always takes the opportunity to try to make their acquaintance. He is only sorry he is not younger. When he discovers the existence of an elixir of youth called "Mladolín" concocted by Dr Chytrolín, he immediately goes off to visit him. He buys a cask of the potion; drinks some in the park and changes into a young man. As soon as he sees a young girl, he tells her of his love for her. The affects of the potion, however, are only short-lived and Máček grows old again. The girl also grows old - it turns out that the girl was Máček's wife Kordula who has also bought the elixir. They are both angry at each other for a while but then they become reconciled. Other people had also been dissatisfied with the elixir and they decide to get their own back on Chytrolín. They catch him and throw him in a tub of his "Mladolín".