Cikán Jůra  (Gipsy Jůra)
R: Vladimír Slavínský V: Poja Film, 1922 N: Vladimír Slavínský S: Vladimír Slavínský K: Karel Kopřiva Arch: Bohuslav Šula H: Vladimír Slavínský (cikán Jůra), Mary Jansová (cikánka), Karel HašlerFerry Seidl (cikán), Eman FialaVáclav ŽichovskýSaša DobrovolnáV. Krejčí (četník) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Bližší údaje o obsahu se nedochovaly. Film nebyl pro nedostatek finančních prostředků dokončen. Slavínský zde provedl několik akrobatických výkonů, z nichž jeden - přeskočení deseti protivníků s mečem v ruce - zůstal zapsán v paměti Slavínského spolupracovníků. Slavínský se dal pro tuto scénu uvázat na tenké lano, které se při skoku přetrhlo a hrdi- na skončil na rozbité Kopřivově kameře. Poněvadž nebyly peníze na novou kameru a surový materiál, scéna se už podruhé nenatáčela. (J.S.Kolár-M.Frída Čs.němý film 1898-1930)
   Information about the contents has not survived. The film was never completed for financial reasons. Slavínský, the star of the film, executed several acrobatic feats during the film, one of which - jumping over ten opponents with sword in this hand - was recorded in the memoirs of Slavínský`s colleagues. To prepare for this stunt, Slavínský had himself tied to a thin rope which broke during the jump and he landed into Director of Photography Kopřiva's camera. Since there was no more money for a new camera and other materials, the scene was not filmed for a second time.