Živé mrtvoly  (The Living Corpses)
R: Josef Šváb-Malostranský V: Otokar,Vodička, 1921 N: Josef Šváb-Malostranský K: Otokar Vodička H: Josef Šváb-Malostranský (profesor Florian Pátek), Jiřina Hůrková (Anastázie Rohlíčková), Jaroslav Kindl (otec Anastázie) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   V rozpáleném letním dni spěchal roztržitý profesor Florián Pátek na plovárnu do Podolí. U vody se seznámil se slečnou Anastázií Rohlíčkovou. Nejprve ji houpal na houpačce, pak oba zašli za keře a začali se líbat. Když se Anastázie nevrátila domů, šli ji rodiče hledat. V kabině však nalezli pouze její šaty - a brzy poté byly nalezeny i šaty a deštník pana profesora. Za křovím byla objevena dvojice, ležící, stulená a bez hnutí. Přispěchal agent z pohřebního ústavu. Ale místo pohřbu se bude konat svatba. Obě "mrtvoly" se ukázaly být živé a pan profesor musel slíbit, že si dívku vezme za ženu. Proběhla svatba - v závěru filmu jde pan profesor s kočárkem ulicí.
   On a hot summer's day the absent-minded professor Florián Pátek is hurrying to the swimming pool at Podolí. There he meets Miss Anastázie Rohlíčková. First he pushes her on a swing, then they both disappear behind a bush and begin kissing. When Anastázie fails to arrive home, her parents go out looking for her. They find her clothes in a cubicle - and soon afterwards they find the clothes and umbrella of the professor. The couple is discovered behind the bushes, lying on the ground in an embrace, but not moving. An agent from the funeral parlour hurries to the scene. However, instead of a funeral, a wedding takes place. Both "corpses" turned out to be alive and the professor has to promise that he will take the girl as his wife. The wedding takes place - the final scene depicts the professor walking along the street pushing a pram.