Výlet pana Broučka na Mars  (Mr.Brouček's Excursion to Mars)
V: Tatrafilm, 1921 N: román Výlet pana Broučka na Mars Fo: 35 mm Ve: česká D: Iris-Film © Národní filmový archiv 
 
   Údaje o obsazení a obsahu se nedochovaly.
   Information about the contents has not survived.