Ukřižovaná  (The Crucified)
R: Boris Orlický V: AB, 1921 N: romaneto Ukřižovaná S: Jan Reiter K: Karel KopřivaAlfons Weber Arch: Bohuslav Šula H: Karel Lamač (důstojník Karel Vyšín/student Jan), Alexandr Šuvalov (polský krčmář), Nataša Cyganková (krčmářova dcera Ruth), Miloušek Gröschel (Ruthin syn Jan), Saša Dobrovolná (Janova pěstounka), Přemysl Pražský (páter Xaver Schneider), Eduard Blažek (Janův přítel ze studií), Arnošta Záhoříková (cikánka), Antonín Marek (Jakub Arbes), Bronislava Livia (čtenářka) Fo: 35 mm Ve: česká D: American Pr: 16.09.1921 © Národní filmový archiv 
 
   Důstojník Karel Vyšín se zamiluje do Ruth, dcery židovského krčmáře. Karlův přítel Xaver také miluje Ruth, ale nechce stát Karlovi v cestě. Když Ruth otěhotní, rozhněvaný otec ji prokleje a vyžene z domu. Ruth s děckem se vrací k otci v okamžiku, kdy ve vsi vypukne pogrom. Krčmář je zabit a Ruth ukřižována. Jejího syna Jana zachrání Xaver. Ruth dopraví dobří lidé do kláštera. Jan žije u pěstounky a po čase studuje na univerzitě. Zde mezi profesory pozná Xavera a rozpomene se i na ukřižovanou matku. Když onemocní, odjíždí na venkov, kde se setká s mladou židovkou Ruth, která mu připomíná matku. Vyzná jí svou lásku, ona ho však odmítne, dokud se nevyjasní případ ukřižované. Jan odjíždí do války. Od vojáků se dozví nejen o pogromu a ukřižování, ale i o záhadné ženě žijící v klášteře. Navštíví ji a pozná v ní svou matku. Po zranění leží Jan v lazaretu a na kříži svaté Starosty se mu zjeví matka. Přichází Janova milá s otcem a matka mladému páru žehná.
   Officer Karel Vyšín has fallen in love with Ruth, the daughter of a Jewish inn-keeper. Karel's friend Xavier also loves Ruth but he does not want to stand in Karel's way. When Ruth becomes pregnant, her father, in his fury, curses her and drives her out of the house. Ruth and her child return to her father when a pogrom is waged against the Jews in the village. The inn- keeper is killed and Ruth is crucified. Her son, however, is saved by Xavier. Ruth is then taken to a convent by some good friends. Jan is placed into the care of a guardian and, after some time, he begins his studies at university. When he sees Xavier among the ranks of the professors he is reminded of his crucified mother. One day he falls ill and he leaves for the country where he meets the young Jewish girl Ruth who reminds him of his mother. He tells her of his love for her but she turns him down until he is able to tell her what happened to his crucified mother. Jan goes off to war and finds out from the soldiers not only about the pogrom and the crucifixion but also about the mysterious woman living in the convent. He pays her a visit and recognises his own mother. After he is wounded, Jan is taken to the military hospital and his mother appears at the cross of the Saint. Jan's beloved also arrives with her