Trny a květy (Žabec)  (Thorns and Flowers (The Lassie))
R: Theodor Pištěk V: Thespis, 1921 N: povídka; Anna Ziegloserová S: Marie Karenová K: Otto Heller Arch: Bohuslav Šula H: Olga Augustová (chudé děvče Lojzka), Theodor Pištěk (mecenáš umělců Molnár), Růžena Šlemrová (choť továrníka Trnky), Eduard Blažek (malíř a svůdce Vojíř), Saša Dobrovolná (Lojzčina babička), Milada GampeováStanislav Langer Fo: 35 mm Ve: česká D: Iris-Film Pr: 23.12.1921 © Národní filmový archiv 
 
   Malíř Vojíř hledá inspiraci pro svůj nový obraz na jarní výstavu. Jako model najde chudé děvče Lojzku, která se do malíře zamiluje. Lojzka se zpočátku bojí staršího muže, který ji sleduje, a o němž netuší, že je to malířův mecenáš. Do ateliéru přijde bohatý továrník Trnka se svou ženou a chce nejprve koupit od Vojíře právě dokončený obraz. Malíř ho však nechce prodat a továrník tedy dá portrétovat svou manželku. Vojíř se do krásné paní továrníkové zamiluje a Lojzka na ni žárlí. Po smrti své matky Lojzka přijme nabídku malířova mecenáše Molnára, aby bydlela u něho. Po čase se z Lojzky stane dáma a později i známá tanečnice. Zatím továrník přistihne manželku ve Vojířově náručí a vyžene ji z domu. Malíř odjede do světa a setká se v cizím městě s Lojzkou. Zamiluje se do ní, ale je odmítnut, neboť Lojzka našla citový vztah k laskavému Molnárovi. (Podle dobového tisku.)
   The artist Vojir seeks inspiration at a spring exhibition for his new painting. He chooses the poor young girl Lojzka as a model, who falls in love with him. Lojzka is at first wary of the older man who watches her but she does not realise that he is the artist's patron. One day the rich factory owner Trnka comes to the studio with his wife and he wants to buy the new painting from Vojir. The artist, however, does not want to sell it so Trnka commissions a portrait of his wife. Vojir falls in love with the beautiful wife and Lojzka becomes jealous. After the death of her mother Lojzka accepts an offer from the artist's patron Molnar for her to come and live with him. After some time Lojzka comes of age by which time she is a famous dancer. One day the factory owner catches his wife in the arms of the artist and he drives her out of his home. The artists goes abroad and encounters Lojzka in a foreign city. He falls in love with her but is rejected because she now loves the kind Molnár. (According to an article appearing in the press at the time the film was made.)