Šachta pohřbených ideí  (The Shaft of Burried Ideas)
R: Rudolf MyzetAntonín Ludvík Havel V: Vilím Zdeněk, 1921 N: Antonín Ludvík Havel S: Antonín Ludvík Havel K: Karel Kopřiva Arch: Bohuslav Šula H: Rudolf Myzet (havíř Macháček), Anatol Montalmare (ing.Jan Oblonský), Jiřina Janderová (Olga, Oblomského žena), Antonín Ludvík Havel (ing.Skála), Václav Menger (havíř Dobeš), Blažena Částková (Havlenova sestra), Míla Holeková (Kohoutka, Macháčkova žena), Ellen Simonová (Jarmila, dcera Oblomských), Eduard Ševčík (uhlobaron Siegfried Kohlmann), Zdeněk Vilím (Havlena syn), Eduard Bartoš (Konrád Havlena) Fo: 35 mm Ve: česká D: American Pr: 23.01.1922 © Národní filmový archiv 
 
   Bezručovy verše a záběry probouzejícího se Ostravska evokují prostředí příběhu, který se odehrává za Rakouska-Uherska a vrcholí v nové republice. Ing. Oblomský kupuje v dražbě šachtu a obchodník Kohlmann usiluje o získání výhradního prodeje uhlí z nově objevené štoly. Dělnický agitátor Havlena je těžce zraněn a umírá. O čtrnáct let později diskutuje ing. Oblomský s mladým ing. Skálou o socialistických ideálech a později předávají šachtu "do společného vlastnictví dělnictva". Kohlmann mezitím získal díky Rotschildům významné postavení a zasahuje s četnictvem proti stávkujícím horníkům. Snaží se zlikvidovat ing. Oblomského. Organizuje sabotáž na dole, jíž čelí mladý Havlena. Za války však jeho falešné udání způsobí Oblomskému vážné problémy. Po jeho smrti kupuje Kohlmann šachtu a prosperuje i v nové republice. Demonstranti protestují proti propouštění dělníků. Přichází zpráva, že "Národní shromáždění odhlasovalo zábor dolů a velkostatků."
   Petr Bezruc's verse and shots of early morning Ostrava and its environs provide the setting for a story which is told during the Austro-Hungarian empire and which culminates in the ear of the new Republic. Engineer Oblomsky buys a mineshaft in an auction and entrepreneur Kohlmann endeavours to acquire the exclusive sale of coal from the newly discovered gallery. The working clss agitator Havlena is seriously injured and he dies. Fourteen years later Oblomsky argues with the young engineer Skala about socialist ideals and they later transfer the mine "into the collective ownership of the working people". Kohlmann meanwhile is appointed to a high position, thanks to the Rothchilds and sends the gendarmes to break up the demonstrating miners. He tries to murder Oblomsky; he organises a sabotage at the mine, run by the young Havlena. During the War, however, his false accusations cause serious problems for Oblomsky. After his death Kohlmann buys the mine and it prospers in the new Republic. Demonstrators protest against the workers who have been made redundant. Finally the news arrives that the "National Assembly announces the occupation of the mines and the private estates."