Stíny (Záhada noci)  (Shadows (The Mystery of the Night))
R: Přemysl Pražský V: Zorafilm, 1921 N: O. Brown S: O. Brown K: Otto Heller Arch: Bohuslav Šula H: Luigi Hofman (velkostatkář Jarovský), Olga Augustová (Jarovského žena Olga), Přemysl Pražský (komorník Josef), Vávra Miloš (2) (JUDr.Mácha), Saša Dobrovolná (Máchova matka), František Kudláček (pytlák Hron), Marta Friedmanová (Hronova dcera Žofka), Anatol MontalmareHana Jenčíková Fo: 35 mm Ve: česká D: Zorafilm Pr: 10.03.1922 © Národní filmový archiv 
 
   Olga Jarovská se uchýlí před svým surovým mužem na venkovský zámeček. Manžel ji navštěvuje pouze tehdy, když potřebuje peníze. Nutí ji také prodat pozemky. Olga se o prodeji radí s přítelem z mládí, dr. Máchou. Proti Olze intrikuje sluha Josef, kterého v minulosti odmítla. Žárlivý Jarovský se na zámečku náhodou setká s Máchou. Dojde k potyčce, při níž je Jarovský zastřelen a Mácha uteče z místa činu. Z vraždy je podezřelý pytlák Hron, který byl v blízkosti spatřen. Mácha z obavy, aby Olgu nekompromitoval, se nepřizná, a aby ulehčil svému svědomí, rozhodne se Hrona u soudu obhajovat. Hron je odsouzen k doživotí. Mácha onemocní a jeho matka najde dopis státnímu návladnímu se synovým přiznáním k vraždě. Dopis však spálí, aby se pravdu nikdo nedozvěděl. Mácha se zotaví z nervové choroby a rozpomíná se na den vraždy. Domnívá se, že skutečným vrahem byla nějaká další osoba. K vraždě se přizná opilý Josef. Hron je propuštěn a Olga s Máchou se chystají ke svatbě. (Podle dobového popisku.) (Podle dobového popisku.)
   Olga Jarovská finds refuge away from her cruel husband in a country villa. The husband comes to visit her only when he needs money. He also forces her to sell her land. Olga seeks advice about the sale from her friend from her youth, Dr Mácha. The servant Josef schemes against Olga since she had once refused him in the past. The jealous Jarovský meets Mácha by chance at the villa one day. A fight ensues during which Jarovský is shot and Mácha flees the scene of the crime. The poacher Hron, who was seen in the vicinity, is suspected of the murder. Mácha, in fear of compromising Olga, does not confess to her but he eases his conscience by defending Hron in court. Hron is sentenced to life imprisonment. Mácha falls ill and his mother finds a letter to the Attorney General with her son's confession to the murder. However, she burns the letter so that no-one finds out the truth. Mácha is recovering from a mental illness and he remembers the day of the murder. He believes the real murderer must have been someone else. The drunken Josef then confesses to the murder. Hron is released and Olga and Mácha prepare themselves for their wedding. (According to promotional material issued at the time the film was made.)