Souboj s Bohem  (Duel with God)
R: Boris Orlický V: AB, 1921 N: novela Souboj s Bohem S: Jan Reiter K: Karel KopřivaAlfons Weber Arch: Bohuslav Šula H: Hugo Svoboda (Donský), Bronislava Livia (Helena, Donského žena), Nataša Cyganková (dcera posledního Donského Růžena), Alexandr Šuvalov (otec Růženy), Karel Lamač (ing.Hamr), Přemysl Pražský (MUDr.Boehm), Eduard Blažek (správce zámku), členové ruského divad. Lau Di Tau Fo: 35 mm Ve: česká D: American Pr: 11.11.1921 © Národní filmový archiv 
 
   Člen starého šlechtického rodu Donských se spojí s tlupou lupičů a vyloupí sousední zámek. Donský přitom zaviní smrt dcery správce zámku, který za to prokleje rod Donských až do pátého kolena. Donský získá loupežemi obrovské jmění. Zamiluje se do Heleny, dcery jednoho ze svých poddaných, a přinutí ji ke sňatku. Nešťastná Helena však při porodu zemře a Donský se upne ke svému synáčkovi Janovi. Chlapec vážně onemocní a trpící Donský vyzve v bouři Boha na souboj. Jan se uzdraví. Po letech mu otec nechce dovolit oženit se s cikánkou a Jan ho zastřelí. Je popraven a celé jmění prohýří jeho prostopášní nemanželští synové. Kletba pokračuje až do současnosti. Teprve poslední potomek Donských, slepá dívka Růžena, zlomí její pouta. Seznámí se s mladým inženýrem Hamrem, který vede stavbu železnice přes pozemky Donských. Hamr se dozví od Růženina otce celou historii rodu. Ukáže se, že on sám je potomkem Donského první oběti. Tak láska Hamra a Růženy přinese rodu konečně vykoupení. (Podle dobového popisku.)
   A member of an old aristocratic family, Donský, joins a gang of robbers and together they rob the neighbouring castle. During the attempt, Donský causes the death of the castle warden's daughter; in return the warden curses the house of Donský for the next five generations. Donský acquires great wealth as a result of the robbery. He falls in love with Helena, the daughter of one of his subjects and he forces her to marry him. The unhappy Helena, however, dies during childbirth and Donský devotes all his time to his son, Jan. The boy falls ill and Donský, in his great suffering, challenges God to a duel during a storm. Jan, however, recovers. Years later his father will not permit his marriage to a gipsy girl and Jan shoots him. Jan is executed and his whole estate is wasted by his debauched sons born out of wedlock. The curse continues to the present day with the last descendant of the Donský family, the blind girl Růžena, who breaks the curse. She makes the acquaintance of the young engineer Hamr who is in charge of the construction of the railway which runs across the Donský estate. Hamr finds out about the story of the Donský family from Růžena's family. It is discovered that he, himself, is the descendant of Donský's first victim. Thus, the love of Hamr and Růžena finally bri