Román boxera  (The Romance of a Boxer)
R: Václav Binovec V: Weteb, 1921 N: román Povolání Cashela Byrona S: Suzanne Marwille K: Josef Kokeisl Arch: František Josef Leopold H: Frank Rose-Růžička (Frank), Suzanne Marwille (Marta Simonová), V.Ch. Vladimírov (Martin bratránek Theodor), Ada Karlovský (Martin otec,průmyslník Simon), Alois Charvát (starý zahradník), Joe Jahelka (boxer Černá maska), Marta Marwille (Marta jako dítě), J. Fišer (malý Frank), Václav Rapp (trenér Bayer), Emilie NitschováAntonín HolzingerJan ČernýVladimír Smíchovský Fo: 35 mm Ve: česká D: Iris-Film Pr: 02.12.1921 © Národní filmový archiv 
 
   Malý Frantík, žijící u pěstouna, se spřátelí s Martičkou, dcerkou továrníka Simona. Frantíkova matka si však synka vezme k sobě a potom ho dá do útulku. Frantík je zamlklý a uzavřený. Po čase z ústavu uprchne a potlouká se po cizině. Když se jako dospělý muž vrátí, stane se pomocníkem trenéra boxu a později pod jménem Frank Rose slavným boxerem. Náhodou se setká s Martou, která s otcem rovněž pobývala v cizině. Stala se z ní krásná mladá žena holdující sportu. O Martinu ruku se uchází bratránek Theodor. Přes jeho pletichaření se Frank s Martou do sebe zamilují a láska zvítězí nad společenskými předsudky proti sportu. (Podle dobového popisku.)
   Young Frantík, living with his guardian, befriends Martička, the daughter of factory owner Simon. Frantík's mother, however, comes to take her son back with her and puts him in a children's home where Frantík becomes withdrawn and silent. After some time he escapes from the institution and he travels abroad to see what Fate brings him. When he returns as a grown man he becomes assistant to a boxing coach and later, under the name of Frank Rose, he becomes a famous boxer. By chance he comes across Marta who, with her father, has also spent some time abroad. She has become a beautiful young woman who is fond of sport. Marta's little cousin Theodor is trying to win her hand. Despite his scheming, Frank and Marta fall in love and love wins over the social prejudices held against the sport world. (According to promotional material issued at the time the film was made.)