Příchozí z temnot  (The Arrival from the Darkness)
R: Jan S. Kolár V: Rexfilm, 1921 N: Karel Hloucha S: Jan S. Kolár K: Otto HellerOtto Hoffmann Arch: Fritz Kraenke Výtv: Bohuslav Šula H: Theodor Pištěk (statkář Bohdan Dražický), Anny Ondráková (statkářova žena Dagmar/Alena), Josef Šváb-Malostranský (starý sluha Jan), Karel Lamač (Ješek Dražický, příchozí z temnot), Luigi Hofman (majordomus/Alenin otec), Vladimír Majer (Richard Bor/alchymista Balthasar B), Alfred Baštýř (rybář), Rudolf Myzet (rytíř), Jan W. Speerger (rytíř z družiny Dražického) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rexfilm Pr: 14.10.1921 © Národní filmový archiv 
 
   Richard Bor přiveze sousedu statkáři Dražickému starou knihu. Bezvýsledně přemlouvá jeho ženu Dagmar k útěku. V knize nalezne Dražický tajemství Černé věže a usne. Vejde do věže a najde tam alchymistickou laboratoř a mrtvolu muže, držícího návod ke svému oživení. Dražický pokus úspěšně provede a dozví se, že muž je jeho dávným předkem Ješkem Dražickým, který žil v době Rudolfa II. U císařského dvora se stal žákem alchymisty Borra, který mu svěřil tajemství elixíru života. Když Ješkova milá zemřela na mor, vypil elixír a nechal se uspat. Z Borrových zápisků se Ješek dočte o nutnosti každé tři dny vypít další dávky elixíru, aby nezemřel. Ješek se zamiluje do Dagmary a chce ji získat. Dražický ho však vyslechne a vyhodí věž se zásobami elixíru do povětří. Ješek Dagmaru unese a Bor i Dražický ho pronásledují. U vody Ješek Bora uškrtí a Dražický vystřelí na Ješka. V tom se Dražický probudí a uvědomí si, že to byl jenom sen. Od majordoma se dozví, že Bora ranila mrtvice.
   Richard Bor brings his neighbour, the landowner Drazicky, an old book. The latter tries in vain to persuade his wife Dagmar to leave. In the book Drazicky finds the story of the Mystery of the Black Tower and he falls asleep. He goes into the tower and finds an alchemist's laboratory and the body of a man holding instructions describing how he can be revived. Drazicky successfully carries out the experiment and finds out that the man is his ancestor Jesek Drazicky who lived during the time of Rudolf II. He had become the apprentice of the alchemist Borro who had entrusted him with the mystery of the elixir of life. When Jesek's beloved died of the plague, he drank the elixir and put himself to sleep. From Borro's notes Jesek reads of the importance of drinking further draughts of the elixir every three days so that he does not die. Jesek falls in love with Dagmar and wants to have her. Drazicky, however, overhears him and blows up the tower along with all its supplies of the elixir. Jesek takes Dagmar away and Bor and Drazicky follow him. Jesek strangles Bor to death by the river and Drazicky shoots Jesek. At that moment Drazicky wakes up and realises that it had all been a dream. He then discovers from the butler that Bor has died from a stroke.