Promoce  (Graduation Ceremony)
R: Igor KoušaMiroslav J. Krňanský V: Albatros, 1921 N: Miroslav J. Krňanský K: František Malý H: Marie BuddeusováMiroslav J. Krňanský Fo: 35 mm Ve: česká D: Albatros © Národní filmový archiv 
 
   Údaje o obsahu se nedochovaly.
   Information about the contents has not survived.