Otrávené světlo  (The Poisoned Light)
R: Jan S. KolárKarel Lamač V: Kalos, 1921 N: Jan S. KolárKarel Lamač S: Jan S. KolárKarel Lamač K: Otto Heller Arch: Bohuslav Šula H: Fiala Karel (2) (vynálezce prof. Oskar Grant), Anny Ondráková (Grantova dcera Anny), Karel Lamač (ing.Milan Bell), Jindřich Lhoták (dr.Karel Selín), Emil Artur Longen (ilusionista Durk), Jan S. Kolár (Durkův společník Ferdinand Karban), Přemysl Pražský (Durkův pomocník Martin Bálek), Antonín Marek (baron Evans Margus), Josef Šváb-Malostranský (sluha Jan), Alfred Baštýř (policejní president), Václav Pražský (reportér Hynek), Vojtěch Záhořík (Grantův asistent), Jindřich Edl (detektiv Hall), Jiřina Janderová (Selínova společnice), Blažek Josef (2) (vrátný), Antonín Marek (sluha), Jiří Hojer (detektiv), Máša Kolárová (host na seanci u Granta), Anna Lamačová-Karinská (host na seanci u Granta) Fo: 35 mm Ve: česká D: American Pr: 21.10.1921 © Národní filmový archiv 
 
   Profesor Grant podepíše smlouvu s dr. Selínem o prodeji svého vynálezu studeného světla, avšak plány vynálezu zůstanou uschovány v Grantově bytě. Jednání tajně vyslechne iluzionista Durk, který se chce vynálezu zmocnit. Po několika dnech je Selín nalezen mrtev a jeho přítel ing. Bell upozorní policii na žárovku naplněnou jedovatým plynem. Durk vystupuje na oslavě narozenin Grantovy dcery Anny a zmocní se plánů vynálezu. Podle zanechaného otisku ruky policie zjistí Durkovu totožnost, i když podle jejích záznamů má být Durk ve vězení. Ukáže se však, že Durk za pomoci dozorce Karbana uprchl a nastrčil místo sebe slabomyslného bratra. Durk unese Granta, aby mohl realizovat své zločinné plány. Bell pokračuje v pátrání spolu s Anny, střetne se s Durkem, a je přemožen. Durk ho zavře do místnosti s jedovatou žárovkou. V poslední chvíli osvobodí Bella Karban, který se Durkovi vzepře. Bell s Anny a policií pak Durka pronásledují a Bell získá nejen Grantovy plány, ale i jeho dceru.
   Professor Grant signs a contract with Dr Selín on the sale of his invention of cold light, however, the plans of the invention remain hidden in Grant's flat. The illusionist Durk eavesdrops on the negotiations - he wants to get the plans for himself. A few days later Selín is found murdered and his friend, engineer Bell, draws the police's attention to a lightbulb filled with poisoned gas. Durk makes an appearance during the celebrations of Grant's daughter's birthday and steals the plans. The police discover Durk's identity from the fingerprints he has left behind although, according to their records, Durk is already supposed to be in prison. It turns out that he has escaped with the help of guard Karban and put his weak-willed brother in his place. Durk kidnaps Grant in order that the latter can bring his plans to fruition. Bell continues the search with Anny, he meets with Durk who overwhelms him in a fight. Durk locks him into a room with the poisonous lightbulb. Karban saves Bell just in time after a struggle with Durk. Bell and Anny follow Durk with the police and finally Bell not only gains Grant plans, but also his daughter.