Neznámé matky (Mračna, jež halí štěstí)  (The Unknown Mothers (Clouds Which Veil Happiness))
R: František Hlavatý V: Thespis, 1921 N: František Hlavatý S: František Hlavatý K: Ferdinand Fiala Arch: Ferdinand Fiala H: Anna Iblová (Stáza Šimková), Jaroslav Vojta (Stázin otec, nadlesní), Bedřich Karen (továrník Janota), František Hlavatý (Stázin starší bratr Václav), Theodor Pištěk (Václavův syn Gustav), Josef Rozsíval (lesnický mládenec Jan), Věra Hlavatá (Stázina dcerka Marie), Marie Ptáková (pěstounka Marie drůbežnice Kalinov), Jan Zelenka (účetní u Janoty), Rudolf Žák (sluha u Janoty), Anna Zelenková (domovnice v domě Kalinové), Anna Bernhardtová (Janotova neteř), Zdeňka Baldová (Mína), Josef Vošalík (Janotův přítel), Bedřich Vrbský (Janotův přítel), František Kovářík (Janotův přítel) Fo: 35 mm Ve: česká D: Lloydfilm Pr: 04.03.1921 © Národní filmový archiv 
 
   Stáza Šimková je zamilovaná do mládence Jana. Jan však odjede a Stáza se přizná svému otci, že čeká dítě. Otec ji vyžene z domova a zoufalá Stáza nechá dceru po narození v nalezinci, protože nemá prostředky na její výchovu. Pracuje pak jako účetní u továrníka Janoty a za čas se za něho provdá. Po dvanácti letech šťastného manželství se Stáza, pronásledovaná výčitkami svědomí, obrátí o pomoc ke svému bratrovi Václavovi. Náhodou se pak setká s Marií, dvanáctiletou schovankou drůbežnice Kalinové, a pozná v ní svou dceru. Václav Stáze, která má obavy o svou a Mariinu budoucnost, nabídne, že Marii vychová. V té době se však objeví Jan, který celá léta po Stáze a děcku pátral, a Janota se dozví pravdu o minulosti své ženy. Chce Stázu vyhnat, ale Václav se jí zastane a připomene Janotovi dvanáct let šťastného manželství, které Janota se Stázou prožil. Janota přijme svou ženu zpět i s její dcerou. Janovi opatří Václav místo ve Vídni.
   Stáza Šimková is in love with young Jan. However, Jan leaves her and Stáza confesses to her father that she is expecting a baby. Her father banishes her and Stáza, in desperation, leaves her new born daughter at a home for foundlings because she does not have the means to bring her up. Later, she works as an accountant for factory owner, Janota and, in time, she marries him. Twelve years of happy marriage later, Stáza is plagued by her conscience and turns to her brother, Václav for help. By chance she then meets Marie, a twelve-year-old boarder at Kalin's poultry farm and recognises her to be her daughter. Stáza is very anxious about Marie's future, and indeed her own and Václav magnanimously offers to bring Marie up himself. At this time Jan appears. For years he has been looking for Stáza and the child. Janota finds out the truth about his wife's past and wants to drive Stáza out of his home but Václav stands up for her and reminds Janota of the twelve happy years of marriage he has spent with Stáza. Janota accepts his wife back and her daughter. Jan secures Václav a position in Vienna.