Na vysoké stráni (V rokli prokletých)  (On the Steep Hill (In the Gorge of the Damned))
R: František Hlavatý V: Aspasia, 1921 N: František Hlavatý S: František Hlavatý K: Karel Kopřiva Výtv: Josef Wenig H: Marta Májová (žena ve smutku), Vydra Václav st.Vydra Václav ml.Marie Ptáková (komorná), Josef RozsívalJosef VošalíkVladimír Hlavatý (syn ženy ve smutku), Jaroslav VojtaMarie GabrielováAnna IblováMarek Vladimír (2) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Scénosled dochovaného torza: Pohřeb - matka sedí u okna, přichází k ní dcera, poklekne, hovoří spolu, dcera pláče, přichází služka - komorná češe paní před zrcadlem, přichází dcera - žena leží v posteli, vztahuje ruce - chlapec se u řeky obléká - mládež sedí u stolu na zahradě, pak tančí - muž stojí u kola od žebřiňáku - mladý muž se rozhlíží po pěšině, přichází dívka - paní s komornou - mladík s dívkou u lesa v objetí, přichází jiná dívka, uvidí je a utíká pryč - v domě mladí v objetí - muž u stolku na terase čte noviny, přichází mladík, pravděpodobně žádá o ruku, muž jej vyžene a rozčiluje se - smutný mladík se schází s dívkou, oba v objetí, domlouvají se - starší muž vyznává lásku komorné a je vyhozen ženou - žena stojí u plotu, jiná žena ji uklidňuje - tři ženy si v bytě povídají, jedna odejde. (Popis dochovaného úryvku.)
   The following scenes are preserved fragments from the film: A Funeral. A woman sits by a window; her daughter comes to her, kneels down; they speak about something together; the daughter cries; a maid arrives; she brushes the lady's hair in front of the mirror; her daughter comes. The woman lies on the bed, raises her hand. A boy gets dressed by a river. A young man sits at a table in a garden, then dances. A man stands by a wheel of a wagon. A young man walks along a footpath; a girl arrives. The woman with the maid. A young man and a girl are wrapped in each other's arms in the woods; another girl comes, sees them and runs away. At home the young couple embrace. The man at the table on the terrace reads a newspaper; a young man arrives and probably asks for the hand of his dauther in marriage; the young man is sent away and becomes angry. A sad young man meets a young girl; they embrace; they discuss something together. An older man professes his love for the lady's maid and she becomes his wife - a woman stands in a field; another woman tries to comfort her - three women talk in an apartment; one of them leaves. (Synopsis of the surviving fragment)