Moderní Magdalena  (Modern Magdalene)
R: Boris Orlický V: AB, 1921 N: romaneto Moderní Magdalena S: Jan Reiter K: Otto Heller Arch: Bohuslav Šula H: Nataša Cyganková (Evelyna), Hugo Svoboda (mladý lékař Jan Květ), Alexandr Šuvalov (starý lesník), Theodor Pištěk (lesmistr), Boris Orlický (Evelynin muž lesník Václav), Fiala Karel (2) (Květův otec lékař), Jan S. Kolár (asistent lékaře), Jan S. Kolár (asistent lékaře) Fo: 35 mm Ve: česká D: American Pr: 23.12.1921 © Národní filmový archiv 
 
   Mladý vědec MUDr. Květ je cele zaujat svou úspěšnou vědeckou prací až do okamžiku, kdy se zamiluje do krásné Eveliny. Evelina jeho city opětuje, ale když zjistí, že je překážkou jeho vědecké práci, rozejde se s ním. Provdá se za lesníka Václava. Se svým mužem, dítětem a rázovitým tchánem žije šťastně v lesní samotě. Po pěti letech se náhodně setká s dr. Květem, který je na pokraji svých sil. Evelina volí mezi láskou ke své rodině a láskou a soucitem k vědci. Rozhodne se pomoci Květovi, ale její oběť je marná. Vyčerpaný vědec spáchá sebevraždu. Evelina se tedy jako kající Magdalena vrací na lesní samotu. Její manžel se ze zoufalství zastřelil, dítě je těžce nemocné a tchán touží jen po pomstě. V pravou chvíli se objeví starý lékař, Květův otec, a smíří tchána s Evelinou. Do lesní samoty se vrací klid. (Podle dobového tisku.)
   The young scientist Dr. Květ devotes all his interest to his successful scientific work until the moment he falls in love with beautiful Evelina. Evelina reciprocates his feelings but when she realises that his scientific work will always be an obstacle between them she separates from him. She then marries Václav, a forester. With her husband, child and an eccentric father-in-law she lives happily in a forest cottage. Five years later she happens to meet Dr. Květ who is has hardly any strength left in him. Evelina has to choose between the love of her family and the love and sympathy she feels for Dr. Květ. She decides to help Dr. Květ, but her sacrifice is futile. The exhausted scientist commits suicide. Evelina, like a repentant Magdalene, returns to the forest cottage. Her husband has shot himself in desperation, her child is very ill and her father-in-law is bent on revenge. At an opportune moment an old scientist appears, Dr. Květ's, father who manages to reconcile Evelina and her father-in-law. Peace returns to the forest cottage once more. (According to an article appearing in the press at the time the film was made.)