Mnichovo srdce (Srdce mnichovo)  (The Heart of a Monk)
R: František Hlavatý V: Thespis, 1921 N: Theodor Pištěk S: Theodor Pištěk K: Karel KopřivaAlfons Weber Arch: Ferdinand Fiala H: Roman Tuma (mnich Řehoř), Olga Augustová (Anička, Prokopova dcera), Vydra Václav st. (sedlák Petr), Vydra Václav ml. (mladý student Karel), Theodor Pištěk (chalupník Holý), Růžena Šlemrová (Marta, dcera Holého), Betty Kysilková (Holého žena Anna), Jaroslav Vojta (chalupník Šimek), František Havel (opat), Bedřich KarenFrantišek HlavatýOlga Purkrábková (Šimkova žena), Josef Vošalík (bláznivý muzikant Martínek), Jan Zelenka (klášterní zahradník Prokop) Fo: 35 mm Ve: česká D: Iris-Film Pr: 16.09.1921 © Národní filmový archiv 
 
   Mladý hoch vstoupí na přání umírající matky do mnišského řádu, ale hezká zahradníkova dceruška mu v klášteře poplete hlavu hned v prvních týdnech. Novic má naštěstí ještě čas si vše rozmyslet. Otec Řehoř, smutný mnich, mu vypráví vlastní příběh, který ho před dvaceti pěti lety odsoudil do kláštera. Příběh tvoří hlavní jádro děje: mladá láska - nucený sňatek - odchod z kláštera - zapletená historie vraždy - smrt nešťastné milenky, nyní již vdovy - klid a samota kláštera. Láska mladého novice však končí šťastně, takže otec Řehoř symbolizuje jeho osud vypuštěním ptáka z klece. (Podle dobového tisku.)
   At the request of his dying mother, a young man enters a religious order but the pretty gardener's daighter at the monastery fills his head with confused ideas right from the first few weeks. Luckily the novice has time to reflect upon his decision. Father Řehoř, a sad monk, tells him his own story which had drove him to the monastery twenty five years before. This story forms the main part of the plot: young love - an arrenged marriage - entering the monastery - a murder intrigue - the death of an unhappy lover, now she is a widow - the serenity and solitude of the monastery. The love story of the young novice ends happily, however, thus father Řehoř symbolises the latter's fate by freeing a bird from the cage. (According to an article appearing in the press at the time the film was made).