Manželé paní Mileny (Pyrrhovo vítězství)(Návrat mrtvého)  (Madam Husbands of Lady Milena (The Pyrrhic Victory) (Return of the Dead))
R: Vladimír Majer V: Thespis, 1921 N: František Horký S: František Horký K: Otto Heller Arch: Bohuslav Šula H: Růžena Šlemrová (Milena), František Havel (Milenin první muž malíř Pavel Jošt), Vávra Miloš (2) (Milenin druhý muž dr. Jindřich Krá), Vojtěch Záhořík (Joštův přítel Hron), Luigi Hofman (impresario Eman Balcar), Růžena Hofmanová (Balcarova milenka), Marie Ptáková (Králova teta), Anna Gabrielová (Milenina dcerka), Alois Katz-Bouny (válečný zbohatlík), Josef Šváb-Malostranský (kapelník carské opery), Karel Schleichert (barytonista Šlajch), Olga Purkrábková (hospodyně Katy), Josef Šula (Králův asistent), Klár (universitní profesor), Betty Kysilková (zbohatlíkova žena) Fo: 35 mm Ve: česká D: Liberty-Film Pr: 28.07.1922 © Národní filmový archiv 
 
   Paní Milena obdrží úřední zprávu o smrti svého manžela, malíře Jošta na frontě první světové války. Po dlouhém váhání se znovu provdá za Joštova přítele doktora Krále. V den jejich svatby se Jošt vrací domů. Navštíví však nejdříve svého přítele, spisovatele Hrona, od něhož se dozví o omylu úřadů. Jošt se rozhodne nevrátit se k rodině a změní si své jméno na Šojt. Těžko se však jako neznámý malíř prosazuje. Po čase chce vidět Milenu a malou dcerku, a proto ho Hron doporučí paní Mileně jako skvělého portrétistu. Milena Jošta nepozná. Při jednom sezení vběhne do ateliéru Milenina dcera a rozrušený Jošt uteče. Druhý den se Mileně omluví. Když mu Milena naznačí, že není s Králem, který se věnuje podivným pokusům s operacemi hlasivek, šťastná, prozradí jí svou totožnost. Mezitím se Královi po sérii nezdarů operace konečně podaří, avšak v důsledku nervového vyčerpání zešílí a je odvezen do ústavu pro choromyslné. Milena se vrátí k Joštovi.
   Milena receives official notification of the death of her husband, the painter Jošt, at the front in World War I. After much hesitation she remarries; her second husband is Jošt's friend, doctor Král. On the day of their wedding Jošt returns home. However, first he visits his friend, the writer Hron, from whom he learns that the authorities have made a mistake. Jošt decides not to return to his family and changes his name to Šojt. However, he finds it difficult to gain recognition as an unknown artist. After some time he wants to see Milena and her young daughter and so Hron recommends him to Milena as an excellent portrait artist. Milena does not recognise Jošt. At one of the sittings, Milena's daughter rushes into the studio and Jošt runs away, distraught. The next day he apologises to Milena. When Milena hints to him that she is not happy with Král, as he is too wrapped up in his strange experiments with operations on the vocal chords, he reveals his identity. In the meantime, Král, after a series of failures, achieves success with his operation but nervous exhaustion has driven him to madness and consequently he is committed to a mental asylum. Milena is reunited with Jošt.