Kříž u potoka  (The Cross at the Streem)
R: Jan S. Kolár V: AB, 1921 N: román Kříž u potoka S: Jan S. Kolár K: Otto Heller Arch: Bohuslav Šula H: Přemysl Pražský (Mikeš Potocký), Rudolf Myzet (Mikešův bratr Franík), Karel Noll (robotník Kobosil), Kamila Maroldová (Kobosilova dcera Józa), Emil Focht (mlynář Dolanský), Růžena Maturová (mlynářka), Nataša Cyganková (mlynářovic schovanka Evička), Theodor Pištěk (Ambrož Potocký), Hugo Svoboda (Štěpán Potocký), František Beranský (soused Hovorka), Alois Sedláček (nejstarší radní), Vojtěch Záhořík (hospodský), Arnošta Záhoříková (služka u Kobosilů), Bronislava Livia (Mařička Holých), Josef Šváb-Malostranský (bohatý sedlák), František Kudláček (sedlák), Jan W. Speerger (rváč), Jan S. Kolár (mladší bratr Potockého), Máša Kolárová (nevěsta Mikeše Potockého), Josef Šula (ovčák), Josef Volman (karbaník), Rudolf Stahl (selský synek), Václav MlčkovskýRudolf NížkovskýPavla Stahlová Fo: 35 mm Ve: česká D: American Pr: 30.12.1921 © Národní filmový archiv 
 
   Kříž u potoka byl tragickým místem rodu Potockých. Pod ním si vrazila nůž do srdce a proklela Potocké Józa, zklamaná ve své lásce k Mikešovi Potockému a provdaná proti své vůli za jeho bratra Franíka. Pod křížem u potoka došlo o mnoho let později i k bratrovraždě dalších Potockých, soupeřících o lásku jedné ženy. Kříž však byl i místem setkání Štěpána s Evou, schovankou mlynáře Dolanského, která si Štěpána zamilovala a umínila si, že kletbu prabáby rodu zlomí. Podaří se jí to díky síle a obětavosti lásky, která překoná manželovo odcizení, jeho nevěru i surovost. Štěpán ji pochopí až v okamžiku jejího největšího ponížení, kdy Eva prosí Štěpánovu milenku Mařičku o navrácení muže. Štěpán byl svědkem této scény a vrátil se domů. Všechno se mu znovu daří, dokonce má být zvolen starostou. Pletichy bývalé milenky způsobí před volbami rvačku, v níž je zabit Štěpánův bratr Ambrož, který Štěpána zaštítil svým tělem. Tak byl rod Potockých vykoupen z prokletí.
   The cross at the stream is a tragic place for the Potocký family. Beneath it, Joza, disappointed in her love for Mikeš Potocký and married against her will to his brother Franík, plunges a knife into her heart and lays a curse on the name Potocký. Under the cross at the stream many years later, a fratricide takes place when two rival brothers fight for the love of one woman. However, the cross is also the place where Štěpán meets Eva, the foster daughter of Dolanský the miller. She falls in love with Štěpán and sets her heart on breaking the curse laid by the great grandmother of the family. She succeeds in doing so thanks to the strength and devotion of her love which overcomes her husband's estrangement, his infidelities and brutality. Štěpán understands her at the moment of her greatest humiliation as Eva asks Štěpán's lover Mařička, to give back her husband. After witnessing this scene Štepán returns home to Eva. Everything is going well for him again, and eventually he stands for election as mayor. However, the vindictive schemes of his former mistress result in a fight before the election in which Štěpán's brother Ambrož is killed while defending Štěpán with his own body. Thus with the second stabbing the family atones for the first and the curse is lifted.