Karnevalový pastel  (Carnival Pastel)
R: Vladimír Pospíšil-Born V: Bohemian-Rival, 1921 N: Quido Maria Vyskočil S: Quido Maria Vyskočil K: František Malý H: Vladimír Pospíšil-Born (Pierot), Mary Jansová (Kolombina), Saša Dobrovolná (stařenka) Fo: 35 mm Ve: česká D: Universum © Národní filmový archiv 
 
   Stařenka vzpomíná na lásku z mládí. Jako krásná Kolombína prožila se zamilovaným Pierotem noc lásky. Ale Pierot se nakonec proměnil ve Smrt.
   An old woman remembers the love of her youth. As the beautiful Columbine she spends a night of love in the arms of an infatuated Pierrot. In the end, however, Pierrot transforms himself into Death.