Jak Vašíček přišel k nohám  (How Vašíček Came to Have Legs)
R: Antonín Jiroušek V: Atropos, 1921 N: Augustin Bartoš S: Augustin Bartoš K: Svatopluk Innemann H: Děti z Jedličkova ústavuFilip František (2) (invalida zv. Bezruký Frantík) Fo: 35 mm Ve: česká D: Atropos Pr: 19.11.1921 © Národní filmový archiv 
 
   Při hře dětí u vlakového nádraží dojde k tragické nehodě, při níž vlak rozdrtí malému Vašíčkovi nohy. Po složité operaci je Vašíček umístěn do Jedličkova ústavu, kde díky působení pedagogů, vychovatelů i kamarádství ostatních dětí se postupně dokáže se svým handicapem vyrovnat. Naučí se řemeslu a po letech z ústavu odchází, aby se pokusil zapojit do běžného života. (Podle dobového tisku.)
   While a group of children are playing by the railroad station a tragic accident occurs during which Vašíček's legs are crushed by a train. After a complicated operation Vašíček is moved to Jedlička's Institute where, thanks to the teachers, wardens and the friendship of the other children, Vašíček gradually comes to terms with his handicap. He learns a trade and after a few years he leaves the Institute to learn to live a normal life once more. (According to an article appearing in the press at the time the film was made.)