Irčin románek II. (Irča v pensionátu)  (Irča's Romance II. (Irča in a Boarding School))
R: Václav Binovec V: Weteb, 1921 N: román Irča v pensionátě S: Suzanne Marwille K: Josef Kokeisl Arch: František Josef Leopold H: Suzanne Marwille (Irča Černá), Lexa Jarošín (Lexa), Běla Horská (Irčina matka), Evžen Georgij Jevgeněv (Irčin otec), Betty Kysilková (služka Anna), Jiří Nedošinský (rada s cigárem), Rudolf Myzet (profesor), Vladimír Smíchovský (vrchní), F. Karásková (Mařka), M. Třešňáková (studentka Handa), Marie Vildová (studentka Věra), František Smolík (Lexův kamarád Vláďa), Hugo Kraus (Lexův kamarád Jenda), Frank Rose-Růžička (Lexův kamarád), Václav Kubásek (Lexův kamarád Jarda), Josef Šváb-Malostranský (biskup), Marie Ptáková (mater prefecta), Růžena Pálková (Karla), Marie Hojerová (sestra Arnolda), Jiřina Janderová (sestra Klára), Toňa Pecelt (kluk na silnici), Emilie Boková (bába na silnici), Marta Marwille (amorek - v dochované kopii není) Fo: 35 mm Ve: česká D: Iris-Film Pr: 17.12.1921 © Národní filmový archiv 
 
   Irča přemluví rodiče, aby ji doprovodili na poslední schůzku s Lexou před jejím odjezdem do kláštera. Druhý den ráno se Lexa přijde ještě rozloučit na nádraží a Irča ho obdaruje noční košilkou, do níž utřela své slzy. Příjezd do kláštera je velmi smutný, Irča se však brzy seznámí s ostatními dívkami a dokáže se prosadit. Její přítelkyně Věra dostává od Lexy dopis a marně se snaží Irče vysvětlit, že je Lexovou sestřenicí. Irča uvěří, až když za ní Lexa přijede i s Věřiným chlapcem Vláďou. Irča Lexu na nátlak kamarádek přemluví, aby příště přijel nejen s Věřiným Vláďou, ale i s hochy pro Handu a Karlu. V době této návštěvy však do kláštera přijede i biskup a přistihne všechny čtyři dívky při tajné schůzce s chlapci. Irča musí klášter opustit a vrací se do Prahy. Pokračuje ve studiu na gymnáziu i ve schůzkách s milovaným Lexou.
   Irča persuades her parents to accompany her on a last meeting with Lexa before she enters the convent school. The next day Lexa arrives at the station to see her off and Irča gives him her night dress with which she has wiped her tears. Her arrival at the convent is sorrowful but she soon makes the acquaintance of the other girls and manages to settle down. Her friend Věra receives a letter from Lexa and she vainly tries to explain that she is Lexa's cousin. Irča finally believes her when Lexa arrives with Věra's boyfriend Vláďa. Pressed by her friends, Irča persuades Lexa to come next time not only with Vláďa but also with boys for Handa and Karla. When the visit takes place, the bishop visits unexpectedly the convent and catches all four girls meeting the boys in secret. Irča has to leave the convent and she returns to Prague. She continues her studies at the high school and her secret meetings with her beloved Lexa.