Děvče ze Stříbrné Hranice  (The Girl from the Silver Frontier)
R: Vladimír Slavínský V: Poja Film, 1921 N: Vladimír Slavínský S: Vladimír Slavínský K: Svatopluk Innemann Arch: Ferdinand FialaFritz Kraenke H: Zdena Kavková (Sylva Baranová), Přemysl Pražský (hoteliér Jindřich Baran, Sylviin s), Vladimír Slavínský (kapitán hraničářů Roman Degar), Anna Mašková-Bendlová (Degarova sestřenice Jana Májová), Eduard Šimáček (vousatý pašerák), Ferdinand Fiala (starý mládenec Fialka), Antonín Frič (starý mládenec Kváček), Přemysl Pražský (starý mládenec), Bonda Szynglarski (starý mládenec Prasklý), Eduard Šimáček (starý mládenec Máček), Jan W. Speerger (Sylviin nápadník v Praze), Max Hermann Fo: 35 mm Ve: česká D: American Pr: 03.06.1921 © Národní filmový archiv 
 
   Sylva Baranová a kapitán pohraničníků Roman Degar se seznámili v parku a smluvili si další schůzku. Za Sylvou přijede její strýc a poručník Jindřich Baran, krkonošský hoteliér, aby Sylvu odvezl s sebou do Stříbrné Hranice. Kapitán Degar je shodou okolností přeložen také do Stříbrné Hranice, aby tam zneškodnil bandu pašeráků. Znovu se tedy sejde se Sylvou v strýcově krkonošském hotelu. Sylvin strýc je ve spojení s pašeráky a dostane za úkol Degara odstranit. Kapitánovo inkognito je prozrazeno a Degar se vypraví do lesů, aby pašeráky dopadl. Baran zneužije Sylvu k léčce na Degara. Ten však z léčky unikne, a naopak Baran je zraněn. Sylva strýcovo spojení s pašeráky odhalí a vydá se do hor, aby milovaného Degara varovala. Při divoké honičce je kapitán pašeráky dostižen, Sylva je postřelena, ale v poslední chvíli zasáhne hlídka pohraničníků a pašeráky zneškodní. Sylva i Degar jsou zachráněni, hoteliér Baran však na následky zranění zemře.
   Sylva Baranová and captain of the border guards Roman Degar meet for the first time in a park and they arrange to see each other again. Sylva is visited by her uncle and guardian, Jindřich Baran, a hotelier from Krkonoše, who wants to take her away with him to the Silver Frontier. Captain Degar by chance is also transferred to the Silver Frontier to help break up a gang of smugglers. He meets with Sylva once more in her uncle's mountain hotel. Sylva's uncle is in league with the smugglers and is told to do away with Degar. The captain`s cover is betrayed and Degar sets out for the forest to hunt down the smugglers. Baran uses Sylva as a trap to catch Degar but the latter manages to escape, and it is Baran who is wounded. Sylva discovers her uncle`s connection with the smugglers and she goes off into the mountains to warn her beloved Degar. During a wild chase the captain is seized by the smugglers, Sylva is shot but, at the last minute, the frontier guards arrive at the scene and overcome the band of smugglers. Sylva and Degar are saved but the hotelier Baran dies from his wounds.