Děvčata,vdávejte se!  (Get Married, Girls)
R: Jan Just-Rozvoda V: AB, 1921 N: deník; Slávka Malínská S: Julius SchmittJan Just-Rozvoda K: Karel Kopřiva H: Bronislava Livia (dcera továrníka Slávka), Karel Lamač (hudební skladatel Horák), Jiří Sedláček (vůdce skautů), Mira Holzbachová (výstřední dívka Doďa), Soňa Neumannová (chudá dívka Máňa), Fiala Karel (2)Běla HorskáJiří NedošinskýAntonie NedošinskáTheodor Pištěk Fo: 35 mm Ve: česká D: Biografia Pr: 23.12.1921 © Národní filmový archiv 
 
   Slávka, dcera bohatého továrníka, je moderní dívka, ale přesto se zastává rodinného života proti výstředním názorům některých žen. Nejkrásnější chvíle prožila u svého dědečka na statku v Luhačovicích a v nejmenším nezáviděla své spolužačce Dodě její šperky a šaty. Tam se také seznámila s hudebním skladatelem Horákem, do kterého se zamilovala a který jí dal přednost před Doďou. Dědeček pak oběma pomohl získat svolení rodičů. Brzy se koná svatba Slávky a Horáka v památné radnici. A Slávčina přítelkyně Máňa dává v závěru radu ženskému rodu: "Děvčata, vdávejte se !" (Podle dobového popisku.)
   Slávka, the daughter of a rich owner of the factory, is a modern girl but, even so, she is in favour of family life unlike certain other women holding unconventional views. Her best moments are spent with her grandfather at his farm in Luhačovice and she was never envious of her classmate Doďa's jewels and clothes. There she makes the acquaintance of the composer Horák with whom she falls in love and who prefers her to Doďa. Slávka's grandfather helps them get her parent's blessing for a wedding which then takes place in the old town hall. Slávka's friend Máňa offers her advice at the end of the film: "Get married, girls!" (According to promotional material issued at the time the film was made.)