Ďáblův mlýn  (The Devil's Mill)
R: Vladimír Pospíšil-Born V: Bohemian-Rival, 1921 N: Karel M. Klos S: Karel M. Klos K: Gustav Vytlačil H: Mary JansováVladimír Pospíšil-BornRobert FordAntonín MarekOlga OlivováGustav Novak Fo: 35 mm Ve: česká D: American © Národní filmový archiv 
 
   Bližší údaje o obsahu filmu se nedochovaly. Dobrodružný příběh ze života podloudníků na Černé Hoře nebyl podle sdělení režiséra Pospíšila pro nedostatek finančních prostředků a pro těžký úraz režiséra Pospíšila v Jugoslávii dokončen. (J. S. Kolár a M. Frída Čs. němý film 1898-1930)
   Information about the contents has not survived. The adventure story from the life of smugglers at Black Mountain was not finished for financial reasons and also because film director Pospíšil was badly injured while in Yugoslavia. (J. S. Kolár - M. Frída: Československý němý film 1898 - 1930/J. S. Kolár, M. Frída: Czechoslovak silent film 1898 - 1930)