Černí myslivci (O veliké vášni)  (The Black Gamekeepers (About the Great Passion))
R: Václav Binovec V: Weteb, 1921 N: román Černí myslivci S: Suzanne MarwilleVáclav Binovec K: Jindřich Brichta Arch: František Josef Leopold H: Alois Sedláček (hostinský), Suzanne Marwille (hostinského dcera Žofka), Marta Marwille (Žofčin synáček Jiří), V.Ch. Vladimírov (knížecí myslivec Jiří Hrdý), Miloslav Hájek (kovář Bijan), Karel Noll (starý hajný), Emilie Boková (kořenářka Marjána), Anna Mašková-Bendlová (prastařenka, matka hostinského), Jaroslava Vacková (nadlesního dcera Slávinka Černá), Antonín Marek (dudák), Karel Faltys (továrník), František Krpálek (pantáta), Růžena Pálková (děvečka v hospodě), Václav Kubásek (myslivec), Frank Rose-Růžička (myslivec), František Smolík (myslivec), Váša Josef (2) (myslivec), Křivý (myslivec), Janovský (myslivec), Alois Charvát (myslivec), Jan Zelenka (host na svatbě), Jaroslav Kocian (myslivec) Fo: 35 mm Ve: česká D: Iris-Film Pr: 02.09.1921 © Národní filmový archiv 
 
   Žofka, jediná dcera hostinského, se zamiluje do knížecího černého myslivce Jiřího, který dříve chodil s dcerou nadlesního Slávkou. Hostinský jejich vztahu nepřeje, ale mladí se přesto scházejí. Žofka otěhotní a domluví se s Jiřím, že tajně porodí ve městě, dítě nechá u kojné a že se vezmou, až se Jiří stane revírníkem. K svatbě však nedojde, neboť kníže donutí Jiřího, aby se oženil se Slávkou. Žofka se proto provdá bez lásky za kováře, který ji už dávno miluje a který také ví, že Žofka má ve městě nemanželského chlapce. Dítě vychovává Jiří. Jednoho dne chlapec onemocní a Jiří píše Žofce dopis, aby přijela. Kovář ji nechce pustit, ale mateřský cit žene Žofku za dítětem. Přijede však pozdě, chlapec zemřel. Zoufalá žena se utopí.
   Žofka, the only daughter of an innkeeper, falls in love with the prince's young gamekeeper Jiří who used to court Slávka, the daughter of the chief forester. The innkeeper does not wish his daughter to continue the relationship, nevertheless the couple meet in secret. Žofka becomes pregnant and arranges with Jiří that she will secretly give birth in town and leave the child in the care of a wet nurse. They intend to marry when Jiří becomes district forester. The wedding does not take place, however, for the prince forces Jiří to marry Slávka. Žofka then marries the blacksmith although she does not love him; the blacksmith has loved her for a long time and he knows that she has a little boy out of wedlock. The child is brought up by Jiří. One day the boy falls ill and Jiří writes Žofka a letter telling her to come to them. The blacksmith won't let her go but the maternal instinct drives Žofka to her son. She arrives too late, however, the boy has died and Žofka, in her despair drowns herself.