Cikáni  (Gipsies)
R: Karel Anton V: AB, 1921 N: román Cikáni S: Karel Anton K: Karel Kopřiva Arch: Bohuslav Šula H: Hugo Svoboda (gondoliér Giacomo později potulný), Olga Augustová (Angelina), Theodor Pištěk (hrabě Valdemar Lomecký), Alfons Rasp (syn hraběte Lomeckého), Julius Czonský (hospodský), Bronislava Livia (hospodského dcera Lea), Fiala Karel (2) (zámecký správce), Karel Schleichert (starý vysloužilec), Josef Šváb-Malostranský (host na zámku), Karel Faltys (Napoleon), Jiřina Janderová (manželka hraběte Lomeckého), Jindřich Edl (předseda soudu), František Kudláček (kněz) Fo: 35 mm Ve: česká D: La Tricolore Pr: 07.04.1922 © Národní filmový archiv 
 
   Benátský gondoliér Giacomo miluje krásnou Angelinu. Jednoho dne mu ji však odvede bohatý cizinec - český hrabě Valdemar Lomecký. Bezohledný muž se dívky brzy nabaží, zapudí ji a Angelina žalem zešílí. Giacomo se na své pouti za ztracenou snoubenkou a za pomstou dostane s tlupou cikánů do Čech, do kraje Lomeckého. Tam nalezne a ujme se opuštěného chlapce, kterého vychová jako vlastního. Po letech Giacomo a chlapec, nyní již dospělý, přicházejí jako potulní cikánští muzikanti znovu na stejná místa. Chlapec se seznámí s krčmářovou dcerou, smutnou, mlčenlivou Leou. Oba se do sebe zamilují. Jejich štěstí trvá krátce. Když se mladý cikán dozví, že Lea byla zneužita hrabětem, zoufale utíká do lesů. Lea opět propadne smutku a melancholii a záhy zemře. Giacomo pozná v hraběti svůdce své Angeliny a zabije ho. Z vraždy je obžalován mladý cikán. U soudu vyjde z Lomeckého závěti najevo, že mladý cikán je synem Angeliny a Lomeckého. Ke zločinu se přizná Giacomo a je popraven. Mladý cikán, nyní hraběcí syn, chce na zámku žít s Leou. Když se dozví, že zemřela, odchází na jih, aby se už nikdy nevrátil.
   Venetian gondolier Giacomo loves the beautiful Angelina. One day a wealthy foreigner takes her away from him - the Czech count Valdemar Lomecký. The ruthless man, however, soon tires of the girl, rejects her and Angelina becomes insane with grief. Giacomo sets out on a journey to find her and to get his revenge. He soon finds himself in the company of gipsies and they arrive in Bohemia and make their way to the Lomecký`s estate. Here he finds an abandoned little boy whom he brings up as his own. After several years Giacomo and the boy, now an adult, perform as wandering gipsy musicians and they return to the place. The boy befriends an innkeeper's sad, silent daughter Lea and they fall in love. However, their happiness is shortlived. When the young gipsy discovers that Lea was abused by the count, he runs off into the woods in despair. Lea is filled with grief and melancholy once more and soon dies from her anguish. Giacomo recognises Angelina's seducer in the count and kills him. The young gipsy is accused of the murder. In the court it is revealed in Lomecký's will that the young gipsy is the son of Angelina and Lomecký. Giacomo admits to the murder and is executed. The young gipsy, now the count's son intends to live at the castle with Lea. When he discovers that she has died,