Cesty k výšinám  (Journeys to the Heights)
R: Stanislav Šotek V: Spirála, 1921 N: Quido E. Kujal S: Quido E. Kujal K: Otto Heller Arch: Bohuslav Šula H: Jiří Nedošinský (majitel dolů a železáren Gowell), Eduard Blažek (Gowellův syn Jiří), František Kudláček (bohatý loďař Reymond), Marie Grossová (Reymondova dcera Olga), Jan W. Speerger (Olžin snoubenec bankéř Morel), Rudolf Myzet (záhadný cizinec), Anny Seidlová (Jiřího matka Luisa), Běla Winklerová (guvernantka malého Jiříka), Julius LéblMašek Josef (2)Jindřich Edl (důlní inženýr), Miloš Mašek (dětská role), Jeník Mašek (dětská role), Josef RovenskýLuigi Hofman (svůdce ženy) Fo: 35 mm Ve: česká D: Tempofilm Pr: 22.12.1921 © Národní filmový archiv 
 
   Ocelář Gowell se věnuje řízení své továrny, jeho žena vede zahálčivý život. Z jejich rozmazlovaného syna Jiřího se stává rozmařilý krasavec, který se chce oženit s Olgou, dcerou boháče Reymonda. Po bankrotu oceláře Gowella, kterého opustí i manželka se svým milencem, ze svatby sejde. Jiří se vrhne "do tvrdého zápasu o existenci", nejprve pracuje jako dělník, studuje však současně cizí jazyky a nakonec získá postavení prokuristy. Když "katastrofou na moři pozbyl i otec Olžin své jmění", uchází se dívka o práci v tovární kanceláři. Setkává se zde s Jiřím, který jí dává "prožíti na hodinku všechna muka zhrzené lásky, aby ji na konec kající a oddanou sevřel v náručí..." (Podle dobového popisku.)
   Owner of a steel plant Gowell devotes his time to the smooth running of his factory while his wife leads an idle life. Their spoiled son Jiří turns into an attractive but dissipated man who wants to marry Olga, the daughter of the wealthy Reymond. After Gowell's steelworks goes bankrupt, and his wife runs off with her lover, there is no more talk of wedding. Jiří throws himself into "a tough struggle for existence"; first he works as a labourer, then he studies modern languages and finally acquires the position of procurator. When "a catastrophe at sea also destroys the property of Olga's father," the girl goes to seek work in a factory office. Here she meets Jiří who, "for an hour, makes her suffer the anguish of unrequited love but then finally takes her, repentant and submissive, into his arms". (Acording to promotional material issued at the time the film was made.)