Babička  (Grandmother)
R: Thea Červenková V: Filmový ústav, 1921 N: román Babička S: Thea Červenková K: Josef Brabec H: Ludmila Innemannová (babička), Anna Alešová (Viktorka), Růžena Maturová (Viktorčina matka, mlynářka ze Žern), Vojtěch Záhořík (Viktorčin otec, mlynář ze Žernova), Rudolf Myzet (Míla), Josef Vraný (černý myslivec), František Smolík (císař Josef II.), Jiřina Janderová (kněžna Zahaňská), Milada Smolíková (babička v mládí), Arnošta Záhoříková (Beyerova žena), Anči Jelínková (Kristla), Liduška Innemannová (Barunka), František Beranský (písař Zlatohlávek), Josef Brabec (šuhaj), Mirko Mencl (šuhaj), Jožka Vanerová (rychtářovic Lucka), František Špaček (granátník Jiří), Václav Vojta (fořt), Josef Javorčák (komorník Leupold) Fo: 35 mm Ve: česká D: Iris-Film Pr: 24.02.1922 © Národní filmový archiv 
 
   V prologu jsou uvedena základní data ze života Boženy Němcové. Ludmila Innemannová u hrobu Boženy Němcové. Pochvalné citáty o Babičce od Karla Havlíčka Borovského, Ladislava Riegra, Františka Palackého a Aloise Jiráska. Sousoší babičky s dětmi v sochařském ateliéru Otto Gutfreunda. Babička v Ratibořicích vychovává děti. Na cestě k rodině myslivce Beyera potkávají paní kněžnu, která je zve na zámek, a pomatenou Viktorku. V hájovně vyslechnou Viktorčin příběh nešťastné lásky k černému myslivci. Druhý den jde babička s dětmi na zámek. Zde vzpomíná na své setkání s císařem Josefem II. Při odchodu zve kněžnu na oplátku na Staré bělidlo. Babičku si vesničané velice oblíbili a svěřují se jí se všemi starostmi. Mezi nimi také dcera hostinského Kristla, která se trápí, protože jejího milého odvedli na vojnu. Jednou se strhne velká bouřka a druhý den najde myslivec Beyer Viktorku v lese zabitou bleskem. Viktorčiným pohřbem film končí.
   The prologue contains the facts of the life of Božena Němcová. Ludmila Innemannova at the grave of Němcová. Appreciative comments on "Grandmother" by Karel Havlíček Borovský, Ladislav Rieger František Palacký and Alois Jirásek. The statues of Grandmother with the childrn in the studio of Otto Gutfreund. Grandmother in Ratibořice is bringing up the children. On the way to visiting the family of the gamekeeper Beyer they meet the princess who invites them to the castle; they also meet the deranged Viktorka. In the gamekeeper's lodge they hear the story of Viktorka and her wretched love for the dark soldier. The next day Grandmother and the children go to visit the princess at the castle. There she reminisces of her meeting with emperor Josef II. As she is leaving she invites the princess to come for refreshments at Staré bělidlo. The villagers have all become very fond of Grandmother and they confide in her about all their anxieties. Among them is the daughter of the innkeeper, Kristla, who is anxious about her beloved who is to go off into the army. One day a great storm breaks out and the next day gamekeeper Beyer finds Viktorka in the forest struck by lightning. The film ends with Viktorka's burial.