Zlatá žena  (The Golden Woman)
R: Vladimír Slavínský V: Poja Film, 1920 N: Vladimír Slavínský S: Vladimír Slavínský K: Svatopluk Innemann Arch: Bohuslav Šula H: Vladimír Slavínský (ing.Jiří Orlík), Zdena Kavková (Vlasta Orlíková), Antonie Nedošinská (hospodyně u Orlíků), Fiala Karel (2) (Jiřího otec), Anna Švarcová (Jiřího matka), Josef Volman (otec Vlasty), Karel Lamač (Orlíkův soused), Ludvík Veverka (Jiřího bratranec ing.Emil Horyna), Antonín Vaverka (boháč Kodeš), Sláva Grossmann (Marcel Kodeš), Ludmila Innemannová (matka Vlasty), Vojtěch Záhořík (strojník Ryba), František Roland (ředitel továrny Julius Polivák), Jiří Nedošinský (profesor techniky Koukal), Josef Hořánek (tajemník Bohemia-Aerolinie ing.Hor), Jan Veverka (lékař), František Kudláček (exekutor), Antonín Marek (soudní sluha), Bohuslav Šula (člen výboru Bohemia-Aerolinie) Fo: 35 mm Ve: česká D: Slaviafilm Pr: 13.11.1920 © Národní filmový archiv 
 
   Ve vile boháče Kodeše se strhne velká hádka mezi otcem a synem, který se chce oženit s hodnou, ale chudou dívkou. Pan Kodeš nepřeje této lásce a pohrozí synovi vyděděním. Mladý Kodeš se otcově vůli nepodrobí a odejde z domova. Bezradný otec se svěří se svým problémem sousedovi Orlíkovi a požádá ho o radu. Ten mu vypráví vlastní příběh, kdy se jako syn zámožného obchodníka, oženil s chudým děvčetem. Jejich šťastný život však netrval dlouho. Krátce po narození jim zemřelo dítě, Orlík ztratil práci, přišel o veškeré úspory a exekucí byli vystěhováni z domu. Avšak věrnost, láska a pochopení jeho ženy mu pomohly překonat těžké období, vše se obrátilo k lepšímu a opět se stali bohatou rodinou. Pan Kodeš se po vyslechnutí tohoto příběhu zamyslí nad pravými hodnotami života a rozhodne se sňatku svého syna požehnat.
   A serious argument erupts between father and son in the villa of the wealthy Kodeš; the son wants to marry a kind but poor girl. Mr. Kodeš does not want his son to carry on seeing her and he threatens to disinherit him. The young Kodeš will not yield to his father's wishes and he leaves home. The distraught father shares his woes with his neighbour Orlík and he asks him for advice. The latter tells his own story when, as the son of a wealthy merchant, he married a poor girl. Their happy life, however, did not last long. Shortly after the wedding their child died, Orlík lost his job, he lost all his savings and they received notice to quit their house. But the fidelity, love and understanding of his wife helped him to overcome this difficult time, everything turned out for the better and they eventually became a wealthy family once more. Mr. Kodeš, after hearing this story, reflects on the real values of life and then decides to give his blessing to his son's marriage.