Za čest vítězů  (In Honour of the Victorious)
R: Antonín Ludvík HavelJulius Lébl V: Havel-Film Comp./Record Bohemian, 1920 N: Antonín Ludvík Havel K: Svatopluk Innemann H: Lia Romanová (Taťána), Antonín Ludvík Havel (legionář Drahota), Rudolf MyzetRůžena MaturováVáclav MengerEmil FochtMarta MájováJan VeverkaMarie PtákováJulius Bochníček Fo: 35 mm Ve: česká D: Tempofilm Pr: 04.02.1921 © Národní filmový archiv 
 
   S legionáři z Ruska se vrací i mladý Drahota se svou ženou, Ruskou Taťánou. Před válkou žila Drahotova rodina šťastně ve městě, otec byl lékařem a Drahotova sestra Věra měla snoubence, ale i nevítaného nápadníka Valtnera. Drahota se těší, až Taťánu své rodině představí. Čeká ho však trpké zklamání. Dům je prodán a z celé rodiny žije jenom Věra, které se po odchodu snoubence na frontu narodilo děcko. Otec spáchal sebevraždu, když jako vojenský lékař zachránil legionáře vydávajícího se za Rusa a dostal se tak do neřešitelné situace, matka zemřela žalem. Drahota si sežene práci, aby uživil Taťánu i Věru s dítětem. Pracuje v lomu u Valtnera, kterého Věra kdysi odmítla. Valtner má příležitost k pomstě. Zpronevěří peníze, ale obviněn a uvězněn je Drahota. Valtner svede Taťánu, která upadne do hanby. V té době se vrací Věřin snoubenec a společně s Věrou odhalí Valtnerovu proradnost. Drahota se po návratu z vězení dozví, že Taťána zemřela. Jeho život ztrácí smysl. (Podle dobového popisku.)
   Young Drahota and his wife, a Russian girl named Taťána, return with the legionnaires from Russia. Before the War Drahota's family lived happily in the town, Drahota's father was a doctor and his sister Věra had a fiance but also the unwelcome suitor, Valtner. Drahota is looking forward to introducing his wife to the family. However, bitter disappointment awaits him. The house has been sold and Věra is the only one left living who gave birth after her beloved left for the front. Drahota's father had committed suicide when, as a military doctor, he saved the life of a legionnaire passing himself off as a Russian and so got caught up in an insoluble situation. His mother, a result, died of grief. Drahota gets a job so he can support Taťána and also Věra with her child. He works in a quarry for Valtner whom Věra had once rejected. Valtner now has his chance for revenge. He embezzles money but it is Drahota who is accused of the crime and imprisoned. Valtner seduces Taťána who then becomes a disgrace in society. Věra's fiance returns and he and Věra uncover Valtner's perfidiousness. Drahota, on his release from prison, learns of Taťána's death. His life thus loses all meaning. (According to promotional material issued at the time the film was made.)