Setřelé písmo (Tajemství staré knihy)  (The Missing Letters (The Mystery of the Old Book))
R: Josef Rovenský V: Globusfilm, 1920 N: Joe JenčíkJan S. Kolár S: Joe JenčíkJan S. Kolár K: Otto Heller H: Anny Ondráková (prodavačka květin Enny), Karel Lamač (sochař Šalda), Josef Rovenský (sochař Randa), Joe Jenčík (mezinárodní podvodník Greeman), Hana Jenčíková (Šaldova modelka Olga), Karel Schleichert (profesor a člen muzea), Josef Šváb-Malostranský (profesor a člen muzea), Josef Košák (profesor a člen muzea), Josef Neuberg (člen Greemanovy bandy), Tichý František (majitel kin) (člen Greemanovy bandy), Frank Rose-Růžička (člen Greemanovy bandy) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rexfilm Pr: 25.02.1921 © Národní filmový archiv 
 
   Sochař a sběratel starých tisků Šalda získá středověký rukopis, v němž se skrývá část zprávy o ukrytém pokladu. Chybí mu však druhá část rukopisu, kterou vlastní muzeum. S tajemstvím se svěří své milence a modelce Olze. Šalda plánuje nové dílo, rozhodne se pro ně vyhledat jinou modelku a uražená Olga se zlobou v srdci odejde. Nezaměstnaný sochař Randa se uchází u Šaldy o práci. Jeho prvním úkolem je sehnat modelku, křehkou blondýnku. Randa svůj úkol splní, přivede do Šaldova ateliéru květinářku Enny. Šalda se snaží získat její přízeň všemi prostředky, dokonce i pomocí hypnózy. Randa, zamilovaný do Enny, chce i s dívkou odejít, ale Šalda zneužije jeho citu a klade si podmínku: žádá, aby Randa pro něho ukradl v muzeu druhý díl rukopisu. Ke krádeži se chystá i banda podvodníka Greemana, kterého mstivá Olga informovala o Šaldových záměrech. Podezřelé události v muzeu vyburcují policii a ta Greemanovu bandu zneškodní. Randa vysvobodí Enny ze Šaldova zajetí. Šalda je potrestán osudem, umírá pod svou padající sochou.
   Sculptor and collector of old manuscripts Šalda acquires part of a medaeival manuscript which describes the whereabouts of hidden treasure. He does not possess the other part of the manuscript, however, which is stored at the museum. He tells this secret to his lover and model, Olga. Šalda is preparing a new work of art and he decides to seek another model for the painting. Olga leaves him in her anger. The unemployed sculptor Randa seeks work with Šalda and his first assignment is to find a model, a fragile blonde. Randa fulfils this task and brings the flower-seller Enna back to the studio. Šalda tries to win her favour any way he can, even with the aid of hypnosis. Randa, in love with Enna, intends to leave with the girl but Šalda abuses the feelings he has for her and gives him a condition: he asks Randa to steal the other half of the manuscript from the museum. A gang of thieves, led by Greeman, is also preparing to steal it. He has been informed of the manuscript's existence and Šalda's plans by the vengeful Olga. Suspicious goings on at the museum bring the police to investigate and they succeed in overcoming Greeman's gang. Randa frees Enna from captivity at Šalda's house. Šalda is punished by fate when he is killed when one of his own statues falls on him.