Plameny života (Ráj a peklo bohémy)  (The Falmes of Life (Heaven and Hell of the Boheme))
R: Václav Binovec V: Weteb, 1920 N: Zorka Janovská S: Zorka Janovská K: Jindřich BrichtaOtto Heller DK: Otto Heller Arch: František Josef Leopold H: Suzanne Marwille (Tereza Melanová "Sláva"), V.Ch. Vladimírov (herec Julius Mařan), Jiří Sedláček (malíř Janko Gahura), Jan Fifka (skladatel Žatkovský), Karel Noll (básník Vladan), Evžen Georgij Jevgeněv (operní pěvec Rudolf Hajský), Vladimír Merhaut (záhadný doktor Ambicius "Ctižádost), Jiří Nedošinský (divadelní ředitel), Jan W. Speerger (sekretář klubu umělců), Jaroslava Vacková (Roxana v Cyranu z Bergeracu), Rudolf Tomek (Kristian v Cyranu z Bergeracu), Vojtěch Záhořík (Jago v Othellovi), Fiala Karel (2) (žurnalista), František Čekanský (žurnalista), Josef Javorčák (žurnalista), František Smolík (žurnalista), Rudolf Myzet (žurnalista), Karel Votruba (hostinský), Václav Zatíranda (herec), Václav Menger (herec), John Gollwell (herec), Karel Švarc (herec), Jindřich Edl (Faust) Fo: 35 mm Ve: česká D: Biografia Pr: 29.07.1921 © Národní filmový archiv 
 
   Neúspěšný herec Julius Mařan se chce v zoufalství utopit. Setká se však se záhadným doktorem Ambiciem, který mu slíbí slávu, a rozhodne se dál žít. V klubu umělců se seznámí s krásnou Terezou Melanovou a zamiluje se do ní. Jeden z umělců ho zavede na hřbitov, kam chodívá Tereza. Umělec se před Mařanovýma očima zastřelí. Mařan za podpory Ambicia získá angažmá v divadle a konečně dosáhne úspěchu. Po představení Fausta za ním přijde Tereza a odjedou spolu do jejího domu. Ale při příští návštěvě klubu umělců se Tereza věnuje tenoristovi Hajskému a Mařan začne žárlit. Sleduje Terezu do ateliéru malíře Gahury, odkud ji vyzvedne Hajský. Gahura se snaží zabránit odjezdu Terezy a je přejet kočárem. Mařan se pokusí přelétavou Terezu ještě jednou získat pro sebe, je odmítnut. Chce si vybít zlost na Ambiciovi, pokouší se ho uškrtit, ale sám padá mrtev k zemi.
   The unsuccessful actor Julius Mařan tries to drown himself in his despair. He meets the mysterious doctor Ambicius who promises him glory, so he decides to carry on living his life. In an artists' club he meets the beautiful Tereza Melanová and falls in love with her. One of the artists takes him to the cemetery Tereza frequents. The artist shoots himself before Mařan's very eyes. With the help of Ambicius, Mařan is given an engagement in the theatre and he is finally rewarded with success. After a performance of Faust, Tereza comes backstage and they leave together and go to her flat. During their next engagement at the club, Tereza turns her attentions to the tenor Hajský and Mařan becomes jealous. He follows Tereza to the studio of artist Gahura where Hajský arrives to collect her. Gahura tries to prevent Tereza from leaving and he is run over by a carriage. Mařan tries once more to gain the flighty Tereza for himself but he is rejected. He tries to beat his anger out on Ambicius by attempting to strangle him but he falls dead to the ground himself.