Odplata (Madonna od sv. Pavla) (Historie obrazu)  (Retaliation (The St Paul Madonna) (History of the Picture))
R: Paul L. Winter V: Urania, 1920 N: Paul L. Winter S: Paul L. Winter K: Otto Heller H: Karel Schleichert (markýz Henri Chenier), Josef Bělský (markýzův syn André), Ella Buddeusová (Andréova sestřička Paula), Hana Patrasová (Andréova sestřička Angela), Růžena Pokorná (Andréova snoubenka Anitta Sardou), John Gollwell (malíř Raymond Ravin), František Singer (Anittin bývalý milenec), Olga Alzire-Chic (Olga Soue), Jan Bondy (Olžin bratr Pierre), Ludmila Innemannová (Olžina matka), Rudolf Myzet (sochař), Jožka Vanerová (matka André Cheniera), Jan Černý (předseda soudu), Karel Třešňák (přísedící soudu), Josef Hořánek (podnájemník u Olžiny matky), Ferry Seidl (kovář, Pierrův otec), Josef Javorčák (předseda polního soudu), Bonda Szynglarski (host na večírku), Sláva Kamilov (host na večírku), Willy Hofreiter (rváč), Joe Jenčík (apač-tanečník), Hana Jenčíková (apačka-tanečnice), V. Kamenický (páter) Fo: 35 mm Ve: česká D: Tempofilm Pr: 20.05.1921 © Národní filmový archiv 
 
   Mladý markýz André Chenier koupí od malíře Ravina obraz Madony. Andréova snoubenka Anitta vidí v obraze nebezpečí pro sebe a požádá bývalého milence, aby obraz ukradl. André chce po Ravinovi, aby obraz namaloval znovu. Ravin jeho přání nemůže splnit. Neví totiž, kde je dívka, která mu byla pro obraz modelem. Zná však její životní příběh a ten Andréovi vypráví. Olga, jak se modelka jmenovala, se starala o sourozence a prodávala květiny. Její otec byl za války popraven, matka byla nemocná a bratr Pierre byl bez důkazů odsouzen za rvačku, v níž byla zabita jakási dívka. Když matka zemřela, zůstala Olga sama. Ravinův přítel pozná v Anittě nepřátelskou špiónku. Pierre uprchne z vězení. V kostele, kde chce vykrást pokladničku, spatří obraz, na němž je namalovaná jeho sestra. Postava z obrazu oživne a přivede ho na správnou cestu. V kostele se koná svatba Andrého s Anittou, která při pohledu na obraz omdlí. Objevuje se Olga, varuje Andrého před Anittou a vypráví markýzovi a malířovi, jak ji chtěla Anitta sprovodit ze světa. Potom se Olga rozhodne vstoupit do kláštera, ačkoliv oba muži jsou ochotni jí pomoci.
   The young marquis André Chenier purchases a picture of the Madonna from artist Ravin. André's fiancee Anitta sees the painting as a threat to herself and asks her former lover to steal the painting. André asks Ravin to paint the picture again. However, Ravin cannot fulfil this wish. He does not know the whereabouts of the girl who modelled for him. He does know her life story, however, and this he narrates to André. Olga, the model, looked after her brothers and sisters and had a job selling flowers. Her father was executed during the War, her mother had fallen ill and her brother Pierre was convicted without good grounds after a fight during which a girl was killed. When her mother died, Olga was left on her own. Ravin's friend sees in Anitta a spy on the enemy side. Pierre escapes from prison. In a church, which he intends to rob, he sees a painting of his sister. The figure from the painting comes alive and shows him the right path. André and Anitta get married in the church; the latter, however, on seeing the painting, falls into a faint. Olga appears and warns André not to marry Anitta and she tells the marquis and the artist how Anitta had wanted to kill her. Then Olga decides to enter a convent, although both men offer to help her.