Nikyho velebné dobrodružství  (Niky's Magnificent Adventure)
R: Eugen Nicolsen V: Nicofilm (Berlín-Praha-Vídeň), 1920 N: Eugen Nicolsen S: Eugen Nicolsen K: J. Černý H: Eugen Nicolsen (Niky), Anny Ondráková (kinohvězda Eva), Josef Brenner (ředitel filmové společnosti), Jan Zelenka (farář), Josef Šváb-Malostranský (starosta), Anna Raková (hospodyně na faře), Josef Mach (Nácek), Jožka Švihla (kočí na faře), Vilém Švihlík (kostelník), Robert Guttmann (šumař-flétnista), Alois Katz-Bouny (tlustý host v hospodě) Fo: 35 mm Ve: česká D: Nicofilm (Berlín-Praha-Vídeň) © Národní filmový archiv 
 
   Student Niky se seznámí při svých toulkách přírodou s herečkou Evou, členkou filmové společnosti, která přijela na venkov natáčet. Protože však ředitel společnosti spadl do vody, jsou filmaři včetně Evy nuceni předčasně odjet. Niky se ze žalu opije a koupe se v rybníce. Zloděj mu ukradne kalhoty a Niky je nucen jít domů jen v košili. Po cestě zahlédne na plotě schnoucí sutanu a oblékne si ji. Místní občané ho proto považují za nového kaplana a patřičně ho vítají. Filmová společnost, která se o vítání dozví také, chce celou slavnost nafilmovat. Herečka Eva se sblíží s Nikym a když přijíždí skutečný kaplan se zpožděním do vsi, jsou nuceni uprchnout.
   On one of his rambles through the countryside, student Niky meets Eva, an actress and member of a film company which has come to the country to make a film. However, when the director falls in the water the entire film crew, including Eva, have to return to town early. Niky gets drunk in his disappointment and goes bathing in the pond. A thief steals his trousers and he is forced to go home wearing only his shirt. On the way he spots a cassock drying in a field and dresses himself in it. Due to his clerical costume he is greeted by the local people as the new chaplain. The film company hear about the welcome and want to film the following celebration. Actress Eva grows closer to Niky and when the real chaplain arrives much later, she and Niky are forced to make a quick exit.